Ured za pastoral braka i obitelji

Dekretom od 10. siječnja 2003. godine požeški biskup Antun Škvorčević utemeljio je Ured za pastoral braka i obitelji. Prema spomenutom Dekretu Ured je izvršno tijelo Požeške biskupije u njezinom nastojanju oko cjelovitog i sustavnog vjerničkog pristupa braku i obitelji u promicanju Božjeg nauma o njima. Zadaća mu je:

  • U povezanosti s Povjerenstvom za pastoral obitelji Požeške biskupije voditi brigu za ostvarenje zadataka koje ono predlaže na Biskupijskom danu i u drugim prigodama, kao i poticaje Hrvatske biskupske konferencije, koje je potvrdio mjesni Ordinarij.
  • Poticati, promicati i koordinirati različite akcije na području pastorala braka i obitelji u Požeškoj biskupiji u suradnji sa stručnjacima na pastoralno-teološkom, medicinskom, pravnom, socijalnom području, te na taj način doprinositi organiziranju, odnosno funkcioniranju obiteljskog savjetovališta.
  • U povezanosti s arhiđakonatskim, odnosno dekanatskim povjerenicima za pastoral obitelji organizirati povremene susrete članova Župnih pastoralnih vijeća, zaduženih za isti pastoral i tako promicati i koordinirati pojedine akcije u pastoralu obitelji i braka.
  • Zajedno s povjerenikom za pastoral obitelji koordinirati rad tečajeva priprave za brak, pripravljati potrebnu građu i službene biskupijske obrasce pristupnice i potvrdnice za sudionike tečaja.
  • Izraditi i voditi ažuriran registar svih postojećih udruga, organizacija i pojedinaca koji se bave obiteljskom problematikom u Požeškoj biskupiji kao i obitelji s brojnom djecom te u povezanosti s Povjerenstvom pružati im duhovnu potporu a s Caritasom tražiti mogućnost da im se dadne i potrebna materijalna pomoć.
Adresa:
Ured za pastoral braka i obitelji
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295
Voditlej: Ana Matković