Sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije

Pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića, u Dvorani sv. Lovre Biskupskog doma u Požegi, održana je 23. listopada 2017. godine redovita jesenska sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije. Nakon što su vijećnici izmolili Treći čas, biskup je u svojoj uvodnoj riječi kazao da je prvenstvena zadaća ove sjednice osvrnuti se na Treći biskupijski euharistijski kongres kako bismo uočili ono što od njega valja ugraditi u pastoralno djelovanje Požeške biskupije na početku njezina trećeg desetljeća. Podsjetio je da je Kongres o 20. obljetnici uspostave požeške mjesne Crkve bio skup predstavnika svih njezinih župa, euharistijska postaja na kojoj se ona snagom Duha Svetoga očitovala i ostvarila u svojoj najdubljoj dimenziji. To snažno iskustvo dinamizma vjere prva je i najdragocjenija baština koju treba nastaviti živjeti i u njoj ostvarivati naše poslanje u hrvatskom društvu.
Bili smo dionicima događaja čiji dinamizam nismo mi proizveli i čiji doseg ne možemo do kraja dohvatili jer je on duhovne naravi. Poslagali su se događaji i ispreplele različite sastavnice u jednu povezanu cjelinu kojoj je autor Bog, počevši od kongresnoga postajnog slavlja 24. rujna, spomena 20. obljetnice uspostave Požeške biskupije i obljetnice posvete požeške Katedrale 27. rujna, preko svetkovine sv. Terezije Avilske, njezine zaštitnice 15. listopada do biskupova posjeta ekumenskom patrijarhu Bartolomeju u Carigradu, 18.-21. listopada i blagdana sv. Ivana Pavla II., utemeljitelja Požeške biskupije 22. listopada, kazao je biskup. Osvrnuvši se na svoj boravak u Carigradu, naglasio je veliku otvorenost i gostoljubivost kojom ga je Patrijarh primio. Pripomenuo je da je čestitka koju mu je Njegova Sve-Svetost uputio za Euharistijski kongres i ekumenska dimenzija koju je taj događaj po tome imao, biskupovim posjetom Patrijarhu ona još snažnije ugrađena u živi organizam požeške mjesne Crkve. Tim više, što je prijateljstvo ekumenskog patrijarha Bartolomeja i pape Ivana Pavla II., utemeljitelja Požeške biskupije na izvanredan način pridonosilo promicanju praštanja i pomirenja između dviju Crkava, u koje se i mi kao mjesna Crkva na poticaj našeg svetog Utemeljitelja uključujemo slaveći Dan obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika u Jasenovcu.
Biskup je naglasio da se ova sjednica Prezbiterskog vijeća osvrće na završetak Kongresa, a s druge strane ima značenje početka ostvarivanja onoga što nam je on zadao te je istaknuo važnost da svaki svećenik ostvaruje svoje poslanje u tom duhovnom ozračju. Najavio da će 24. listopada – mjesec dana nakon Euharistijskog kongresa – u Biskupskom domu biti organizirano primanje na kojem će biti iskazana zahvalnost svima onima koji su sudjelovali u njegovoj organizaciji i svojom požrtvovnošću pridonijeli da se taj događaj odvija dostojno, unatoč kiši. Naglasio je da je kiša spriječila održavanje određenih izvanjskih kongresnih sastavnica, ali nas je okrenula u našu nutrinu i pridonijela snažnijem duhovnom iskustvu. Zahvalio je svim svećenicima koji su se u svojim župama trudili oko duhovne priprave vjernika i njihova dolaska na Kongres. Poželio je da kongresno duhovno iskustvo budu temelj za ono što ćemo nastojati pastoralno graditi na početku trećeg desetljeća naše mjesne Crkve.
Predstavio je pojedine točke dnevnog reda, a središnja od njih je zauzetije nastojanje u pastoralu mladih potaknuto kongresnim iskustvom mladih i pripravom za Biskupsku sinodu o mladima iduće godine u Rimu, povezano s nastojanjem oko duhovnih zvanja, jer bez valjano zaređenih svećenika nema Euharistije, a bez Euharistije nema ni Crkve.
Uslijedilo je čitanje zapisnika prethodne sjednice Vijeća. U raspravi o tome što je od njezinih zaključaka ostvareno, biskup je spomenuo kako je većina svećenika u skladu s poticajima i naputcima pristupila s pravim raspoloženjem pripravi za Treći biskupijski euharistijski kongres, i prenosila ga na vjernike. Među ostalim je istaknuo je da planirano tiskanje Spomenice Požeške biskupije o 20. obljetnici njezina utemeljenja nije ostvareno prije Kongresa, te da se nada da će ona doskora ugledati svjetlo dana. Spomenuo je kako je bilo poteškoća i s monografijom o požeškoj Katedrali, zbog kojih će ona biti tiskana sljedeće godine. Međutim, kako za slavlje 20. obljetnice utemeljenja Požeške biskupije ne bismo ostali bez ikakve tiskovine o našoj Katedrali, biskup je rekao kako je napisao o njoj kulturno-povijesni prikaz na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljen u većem i manjem formatu, prikladnom za kratku informaciju njezinim posjetiteljima.
Središnja točka sjednice je bila osvrt na Treći biskupijski euharistijski kongres. Najprije je koordinator cjelokupne organizacije Ivica Žuljević izvijestio o poduzetim aktivnostima u pripravi Kongresa te o njegovu odvijanju. Ustvrdio je da je u tim aktivnostima bilo mnogo sitnih pojedinosti, na prvi pogled nevidljivih, koje su uvelike pridonijele dobroj organizaciji i skladnom odvijanju kongresnog slavlja, unatoč nesklonim vremenskim uvjetima. Potom su izvještaj podnijeli voditelji pojedinih sekcija.
Ivan Certić, biskupijski povjerenik za mlade, izvijestio je da je na programima u predvečerje Kongresa sudjelovalo više od tisuću mladih, da se njih gotovo 100 okupilo u biskupijski zbor mladih koji je prvi puta nastupio na izvanredno lijepom slavljeničkom koncertu ispred požeške Katedrale, jednako toliko mladih animatora zdušno je surađivalo na različitim razinama kongresnog događanja, a posebna skupina pod vodstvom profesora iz požeške Katoličke gimnazije zajedno s pjevačima pod vodstvom Maria Večerića izvela je povijesno-scenski program u Dvorani sv. Terezije Avilske. Tome valja dodati predstavnike deset dekanata požeške Biskupije koji su predvodili noćno klanjanje pred Presvetim u Katedrali. Certić je naglasio da su mladi bili izuzetno zadovoljni programom i izrazili želju što prije se ponovno naći na ovakvom ili sličnom duhovnom skupu. Ustvrdio je da su Krunoslav Siroglavić i Marijan Pavelić te brojni animatori i volonteri odradili vrhunski posao. Istaknuo je da je tijekom noćnog klanjanja Katedrala cijele noći bila puna mladih.
Robert Kupčak izvijestio je potom o liturgijskom dijelu kongresnog slavlja i tiskanju vodiča za vjernike i posebno za biskupe. Ekonom Dražen Akmačić je izvijestio o karitativnom daru koji je prije Kongresa skupljen po dekanatima a namijenjen je za izgradnju kuće obitelji jedne samohrane majke s troje djece. Predstojnik katehetskog ureda Robert Mokri prikazao je sudjelovanje laičkih i građanskih udruga, dobrovoljnih vatrogasnih te kulturno-umjetničkih društava na kongresnom slavlju. Zaključeno je da se svakoj udruzi koja je sudjelovala uputi pisana zahvala, a Katehetski ured je zadužen izraditi prijedlog na koji način će Požeška biskupija i dalje ostati povezana s njima. Pjevačima na Kongresu bit će izrečena zahvalnost na tradicionalnom godišnjem susretu crkvenih zborova u Požegi prigodom blagdana sv. Cecilije, idućega 25. studenog.
U raspravi koju je pokrenuo navedeni izvještaj analiziran je broj sudionika mladih na Kongresu po dekanatima te je utvrđeno kako su neki mladi svećenici ostali pasivni, o čemu će biti govora na predstojećim svećeničkim susretima. Biskup je rekao da nam je kongresno iskustvo s mladima pokazalo kako oni trebaju Isusa Krista i one koji će im ga približiti, ali da i mi trebamo mlade te da nas to potiče da se u svakoj našoj župi ozbiljnije posvetimo pastoralu mladih. Naglasio je kako valja tragati za novim načinima komunikacije s njima, napose putem suvremenih elektroničkih medija i društvenih mreža. U raspravu su potom uključena pitanja pastorala mladih u svjetlu predstojeće XV. opće redovite skupštine Biskupske sinode koja će se održati iduće godine u Rimu na temu »Mladi, vjera i razlučivanje zvanja«. Uz ono što je rečeno o sudjelovanju mladih na Kongresu, istaknuta su pozitivna iskustva i s biskupijskim Križnim putem mladih, te sa sudjelovanjem na Susretima hrvatske katoličke mladeži i na drugim događajima na nacionalnoj i široj razini. S obzirom na želju mladih očitovanu nakon Kongresa, odlučeno je da se svake godine održi sličan susret te da on bude svake godine u subotu prije obljetnice uspostave Biskupije pod geslom »Otvorite vrata Kristu«, čiji će program biti sličan onom u predvečerje Euharistijskog kongresa. Organizacija toga susreta povjerena je Ivanu Certiću, Marijanu Paveliću i Krunoslavu Siroglaviću. Naglašeno je kako brojni mladi sudjeluju na redovitim biskupijskim hodočašćima u marijanska svetišta te im tom prigodom treba posvetiti pozornost. Zaključeno je da se nadalje održava svibanjsko hodočašće gimnazijalaca katoličkih škola Požeške biskupije i drugih srednjoškolaca u Voćin. Istaknuta je potreba da se u biskupijski pastoral mladih bolje uključe vjeroučitelji te je Katehetskom uredu povjereno da promisli način na koji će se to ostvariti. Također mu je dano u zadatak da oblikuje program pastorala studenata u Požegi i Virovitici, gradovima u kojima djeluju Veleučilišta.
Povjerenik za duhovna zvanja Marijan Pavelić izvijestio je o onome što se na tom području čini te mu je nakon rasprave povjereno da oblikuje prijedlog djelovanja Povjerenstva u koji će biti uključen i rad putem suvremenih elektroničkih medija. Biskup je podsjetio da je najvažnija aktivnost u pastoralu duhovnih zvanja molitva, i naglasio značenje Djela za duhovna zvanja u svakoj župi koje posvješćuje vjernicima odgovornost koji svi oni imaju za nova duhovna zvanja. Obznanjeni su termini jesenskih susreta trajne formacije svećenika (korone) te su naznačene teme i navedeni dokumenti o kojima će biti govora.
S obzirom na pitanja upravljanja crkvenim vremenitim dobrima uočen je problem kod nekih župnika u vođenju župnoga Blagajničkog dnevnika te u sastavljanju godišnjega Financijskog izvještaja župe, o čemu je izvijestio biskupijski ekonom Dražen Akmačić. Pojasnio je i način na koji župnici trebaju postupati u župama koje posjeduju šumsko zemljište kako bi šumama dobro gospodarili u suradnji sa savjetodavnim tijelima Hrvatskih šuma i u skladu s važećim državnim zakonima. Tajnik Vijeća Ivica Žuljević na kraju je dao informacije o Trećem biskupijskom hodočašću u Lurd koje će se održati u tjednu nakon Uskrsa, početkom travnja 2018. godine.