Slijediti Isusa

Meditativni video uz treću korizmenu katehezu.