PDV: Roko Ivanović – svećenik rančer

Novi intervju u nizu serija Pastores dabo vobis predstavlja Roka Ivanovića, svećenika koji pored povjerene službe župnog vikara u Župi Bezgrešnog začeća BDM u novoj Gradiški pronalazi vrijeme i za jahanje.