Vizitacija samostana sestara klarisa u Požegi

Nakon smrti s. Pie Kozjak, poglavarice sestara klarisa u Požegi potrebno je izabrati nove samostanske dužnosnice. Konstitucije Reda traže da biskup pod čijom je vlašću samostan prije saziva izbornog kapitula obavi kanonsku vizitaciju. U tom smislu, biskup Antun Škvorčević boravio je 30. svibnja u požeškom samostanu sestara klarisa. Susreo se u samostanskoj crkvi sa svim sestrama, spomenuo se smrti s. Pie, predvodio molitvu Duhu Svetom i protumačio sestrama smisao i način vizitacije. Potom je u parlatoriju razgovarao osobno sa svakom sestrom te sa s. Damjanom,  zamjenicom preminule poglavarice razgledao sve samostanske prostore i tako utvrdio stanje osoba i stvari, napose obdržavanja svetog Pravila. Vizitaciju je biskup završio ponovno u samostanskoj crkvi, gdje je najavio izborni kapitul na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, idućega 8. lipnja, kada će sa sestrama slaviti svetu misu i spomenuti se poglavarice s. Pie, preminule prije tri mjeseca. Navedena svetkovna ima svoju znakovitost i po tome što se toga dana slavi Dan svećeničkog posvećenja, a sestre klarise trajno prinose molitvu i žrtvu za svećenike i nova duhovna zvanja.