Svečani antunovski koncert 2018.

Svečani antunovski koncert u Katedrali sv. Terezije Avilske u Požegi 12. lipnja 2018. godine.