Caritas Požeške biskupije pomaže u nabavi školskih knjiga

Akcijom „Stari papir za nove knjige“ Caritas Požeške biskupije u suradnji sa župnim caritasima tijekom kolovoza pribavio je školske udžbenike za 37 učenika slabijeg imovinskog stanja s područja Požeške biskupije. Na blagdan sv. Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i njezina Caritasa kao jedan od prinosnih darova na euharistijskom slavlju bila je nova školska torba koja je darovana učenici u posebnom odjelu u požeškoj osnovnoj školi Julija Kempfa. Caritas je tijekom ljetnih mjeseci nekoliko puta organizirao razmjenu korištenih školskih udžbenika na koju se odazvao veliki broj ljudi, a još je uvijek moguće u Caritasovu sjedištu u Požegi dobiti korištene školske udžbenike za one kojima su potrebni. Caritas Požeške biskupije zahvaljuje svim dobročiniteljima, osobito onima koji su se tijekom cijele godine uključili u spomenutu akciju te i na taj način pomogli siromašnoj djeci pribaviti potrebne školske udžbenike i pribor za školu.

Pored spomenutog, Požeška biskupija je na Veliku Gospu u Voćinu 161-noj obitelji s brojnom djecom uručila novčani dar za potrebe njihove djece na početku nove školske godine.