Jaroslav Tůma – Orguljaški koncert u požeškoj Katedrali

U nedjelju 7. listopada u požeškoj je Katedrali na solističkom koncertu nastupio češki orguljaš Jaroslav Tůma izvodeći djela čeških skladatelja.