Orguljaški koncert Milana Hibšera u požeškoj Katedrali

U četvrtak, 11. listopada 2018. u Katedrali sv. Terezije Avilske u Požegi održan je treći u nizu koncert u sklopu Orguljaških večeri. Solističkim koncertom na orguljama predstavio se orguljaš Milan Hibšer iz Zagreba. Koncert je započeo koralnom fantazijom „Herr Gott, dich loben wir“ rano i srednje baroknog skladatelja Franza Tundera, a dalje je nastavljen skladbama J. S. Bacha „An Wasserflűssen Babilon“, nakon koje je orguljaš izveo improvizaciju na istu temu. Potom je orguljaš nastavio skladbom „Fantazija u G – duru“  J. S. Bacha nakon koje je izveo temu s varijacijama na hrvatsku marijansku pjesmu „Zdravo, Djevo čista“. Mozartov skromni opus za orgulje predstavio je „Fantazijom u f molu“. Na ovom koncertu praizvedena je skladba „Traversing“ suvremenog kineskog skladatelja Man – Ching Donalda Yua koja je skladana ove godine, a posvećena orguljašu Milanu Hibšeru. Orguljaš je koncert završio skladbom F. Liszta „Preludij i fuga B-A-C-H“. Milan Hibšer diplomirao je filozofiju i religijsku kulturu na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu uz koji je pohađao i izvanredni studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu. Orgulje je studirao i diplomirao kod prof. Mirte Kudrne, a improvizaciju kod prof. Ante Knešaureka. Magistarski rad je završio u Sloveniji na Akademiji za glasbo u Ljubljani. Od 2017. umjetnički je voditelj orguljaškog ciklusa koncerata u Zagrebačkoj Katedrali pod nazivom „Zvuci orgulja zagrebačke katedrale – Soners organi“. Predaje improvizaciju, organografiju i orgulje na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu. Orguljaške večeri završavaju službom večernjih hvala u nedjelju, 14. listopada, a izvodi ih Katedralni zbor.