Mjesečni susret trajne formacije mladih svećenika i đakona Požeške biskupije

U Dvorani Bl. Aojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi, 22. listopada, na spomendan utemeljitelja požeške mjesne Crkve pape Ivana Pavla II. održan je mjesečni susret trajne formacije mladih svećenika i đakona Požeške biskupije. Na susretu je sudjelovao i biskup Antun Škvorčević. Nakon što su sudionici izmolili Treći čas, biskup je pozdravio nazočne svećenike i đakone, napose nove članove. Rekao je da je u ulomku kratkog čitanja iz Prve poslanice Timoteju, u kojem apostol Pavao potiče svog učenika Timoteja da «pripazi na samoga sebe i na poučavanje», zapravo protumačeno ono što nastojimo na susretima trajne formacije: Staviti u središte pozornosti sami sebe i svoju duhovnu i intelektualnu izgradnju, kako bismo mogli žarom Duha Svetoga ostvarivati poslanje  koje je Isus Krist povjerio Crkvi. Poručio je mladim svećenicima da budu svjesni svoje ljudske slabosti i da računaju s milošću izabranja i poziva Isusa Krista koji ih svojim Duhom želi trajno pomagati u vršenju njihova poslanja. Izrazio je radost što se ove godine uvećao broj mladih svećenika do deset godina misništva, kojih zajedno s đakonima ima četrdesetak, istaknuvši kako su njihova mlada i žarka svećenička srca zalog trajanja svjedočenja Isusa Krista na ovim hrvatskim prostorima. Također im je poručio da susreti trajne formacije imaju za cilj probuditi ih pročistiti i učvrstiti u svijesti dostojanstva njihove svećeničke službe. Potom ih je upoznao s programom susreta, rekavši da će se on odvijati u tri dijela, koja obuhvaćaju trajnu formaciju na pastoralnom, intelektualnom i duhovnom području, prema konceptu koji je osmislio prof. Tomislav Ivančić.

U prvom dijelu Robert Mokri, koji je donedavno vršio službu predstojnika katehetskog ureda i Patricija Brdar, suradnica u spomenutom uredu, utvrdili su što je učinjeno u biskupijskom projektu edukacije animatora te naznačili što s tim u svezi treba dalje činiti. Potom su pojedini dekanatski koordinatori iznijeli svoja iskustva i prijedloge, na temelju čega je doneseno nekoliko zaključaka. Ponajprije da se s projektom edukacije novih animatora nastavi i ove pastoralne godine. Zatim da se održi kontakt i komunikacija s mladima koji su prošli samo prvi stupanj edukacije i da im se omogući, ako to budu željeli, sudjelovanje u programu specijalizacije. Nadalje, da se mladima koji su prošli program specijalizacije dodijeli neka vrsta certifikata da su osposobljeni za animatore, a onima koji su prošli samo prvi stupanj edukacije potvrdnica. Konačno, da mladi svećenici pisanim putem doznače Katehetskom uredu za koja to konkretna područja pastoralnog rada postoji potreba u njihovim župama, i da se onda na temelju konkretnih potreba organiziraju programi specijalizacije.

U drugom dijelu susreta Marijan Pavelić, biskupijski povjerenik za pastoral duhovnih zvanja  na način video prezentacije predstavio lik sv. Ivana Pavla II. i izložio misli koje je on upućivao svećenicima u pismima za Veliki četvrtak i u nekim drugim prigodama. Papine poticajne misle sabrao je u četiri tematske cjeline: euharistija, duhovna zvanja, sakrament pomirenja i intimni odnos s Isusom Kristom. U trećem dijelu susreta sudionici su se uputili u kriptu na euharistijsko slavlje blagdana sv. Ivana Pavla II., utemeljitelja naše Biskupije, koje je predvodio biskup Antun.