Skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine u Đakovu

U Nadbiskupskom domu u Đakovu 30. listopada održana je XXXIX. skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kojom je predsjedao nadbiskup i metropolit Đuro Hranić. Na sjednici su sudjelovali i đakovačko-osječki nadbiskup u miru Marin Srakić, požeški biskup Antun Škvorčević, srijemski biskup Đuro Gašparović te kancelari triju biskupija Marko Loš, Ivan Popić i Drago Marković.

Nadbiskup Hranić se u pozdravnoj riječi ukratko osvrnuo na susrete vezane uz spomen 10-te godišnjice uspostave Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Naglasio je važnost činjenice da su sveta braća Ćiril, monah, i Metod, srijemski metropolit, proglašeni zaštitnicima Đakovačko-osječke pokrajine, čiji kult je potrebno i nadalje osnaživati i jačati na području crkvene pokrajine.

Osvrt na spomen 10-obljetnice utemeljenja Đakovačko-osječke crkvene pokrajine bila je jedna od točaka dnevnog reda. Biskupi su osvrnuli na susrete održane tijekom godine, vezane uz navedenu obljetnicu. Na osobit su se način prisjetili euharistijskog slavlja 11. listopada u katedrali u Đakovu, kojim je predsjedao nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete Stolice za odnose s državama, uz sudjelovanje velikog broja vjernika, svećenika i biskupa. Nadbiskup Hranić je izrazio zahvalnost biskupima crkvene pokrajine na lijepim i dobro organiziranim ranijim susretima svećenika i vjernika u St. Gradiški 16. travnja, na Tekijama u Petrovaradinu 4. kolovoza i u Pleternici 31. kolovoza 2018. godine.

S obzirom na proglašenje sv. Ćirila i Metoda zaštitnicima crkvene pokrajine, biskupi su zaključili da je potrebno promisliti o daljnjim inicijativama u vidu širenja i jačanja njihova kulta na našim prostorima te o svečanijem obliku slavljenja njihova blagdana 5. srpnja.

Svoju pozornost usredotočili su na pitanja vezana uz odgoj i obrazovanje mladića koji se po završetku osnove škole javljaju sa željom da postanu svećenici. Istaknuli su važnost prilagodbe današnjim vremenima te su se s vrednovanjem osvrnuli na odgojna i obrazovna nastojanja tzv. „malih sjemeništa“ (Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu i Biskupijsko sjemenište “Paulinum” u Subotici). Istaknuli su istodobno i novija dobra iskustva odgojno-obrazovnog rada s mladićima koji stanuju u Kolegiju Požeške biskupije i pohađaju Katoličku gimnaziju u Požegi. Na tom tragu biskupi su istaknuli važnost nastavka zajedničkog promišljanja o novim oblicima međubiskupijske suradnje unutar crkvene pokrajine s obzirom na odgoj i obrazovanje mladića srednjoškolske dobi i buđenje novih svećeničkih zvanja, na formaciju svećeničkih kandidata te potrebu ustroja novih studijskih programa za vjernike laike.

Biskupi su utvrdili potrebu izrade statuta Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, koji bi ujednačio djelovanje te ustanove u sve tri biskupije unutar crkvene pokrajine, te pravilnika koji bi trebali regulirati posebnosti i specifična pitanja vezana uz pomoć Ustanove za uzdržavanje župa, svećenika, karitativno djelovanje i gradnju i obnovu crkvenih objekata u svakoj pojedinoj biskupiji.