Novi dekan Virovitičkog dekanata

Dosadašnjem dekanu Virovitičkog dekanata Pavlu Filipoviću, župniku u Suhopolju istekao je petogodišnji mandat dekanske službe te je biskup Antun Škvorčević, nakon savjetovanja sa svećenicima, imenovao Ivicu Šoha, župnika Župe sv. Leopolda Mandića u Virovitici za novog dekana. Primopredaja službe obavljena je 3. studenog u župnom domu u Suhopolju u prisutnosti Vladimira Škrinjarića, slavonsko-podravskog arhiđakona.