Konstituirajuća sjednica petog saziva Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije

U Dvorani sv. Lovre Biskupskog doma u Požegi, 6. studenoga održana je konstituirajuća sjednica petog saziva Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije. Nakon molitve Trećega časa vijećnike je pozdravio biskup Antun Škvorčević, istaknuvši kako Prezbitersko vijeće očituje sinodalnost Crkve, a kao savjetodavno tijelo pomaže biskupu u biskupijskoj upravi te promicanju pastoralnih programa. Čestitao je vijećnicima na članstvu u novom sazivu Prezbiterskog vijeća  te ih upoznao s dnevnim redom. Potom je dosadašnji tajnik Ivica Žuljević pročitao zapisnik posljednje sjednice četvrtog saziva Vijeća.

Biskup Antun je potom predstavio članove Vijeća po službi, zatim izabrane članove u deset dekanata, predstavnika umirovljenih svećenika, redovnika i župnih vikara, te one koji su imenovani. Vijećnici su zatim za tajnika Vijeća izabrali Roberta Kupčaka. Biskup je zahvalio dosadašnjem tajniku Ivici Žuljeviću i čestitao novom tajniku na izboru. Sukladno odredbi Zakonika kanonskoga prava izabrana su petorica župnika za postupak uklanjanja pojedinog župnika sa župe, među kojima su četvorica arhiđakona – Dražen Akmačić, Antun Prpić, Vladimir Škrinjarić i Milan Vidaković – te uz njih Josip Devčić. Biskup je dodao da su navedeni arhiđakoni imenovani i za članove Zbora savjetnika Požeške biskupije te pored njih još Josip Devčić, Ivica Žuljević i Robert Mokri.

Zatim je sudski vikar Želimir Žuljević upoznao vijećnike s Općom uredbom Europskog parlamenta o zaštiti osobnih podataka na koju se naslanja Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, dajući osnovne informacije potrebne za razumijevanje jednog i drugog zakonskog akta te izloživši što to znači za djelovanje Katoličke Crkve. Spomenuo je da se priprema Opća odluka Hrvatske biskupske konferencije o tom pitanju. U raspravi koja je uslijedila postavljena su konkretna pitanja o zaštiti osobnih podataka iz pastoralne prakse vezanih za spomenutu Uredbu, odnosno Opću odluku.

Vijećnicima se potom u radu sjednice pridružio Tonči Matulić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je progovorio o problemu kleričkog spolnog zlostavljanja maloljetnika. Profesor je vijećnicima približio spomenutu problematiku s više razina, napose s moralne i pravne, ukazavši na ono što Crkva poduzima s obzirom na to pitanje. Biskup Antun je istaknuo važnost navedene teme, spomenuvši kako nas ono što se događalo sa svećenicima u pojedinim zemljama u pogledu spolnog zlostavljanja maloljetnika potiče da poradimo na prevenciji u pastoralnom radu s djecom i mladima u župi, na vjeronauku u javnim školama te u katoličkim školama. Donesena je odluka da Ured Požeške biskupije za crkveno-pravna pitanja oblikuje povjerenstvo koje će se baviti prevencijom u pogledu spolnog zlostavljanja maloljetnika te izraditi potrebnu građu za svećenike i druge pastoralne djelatnike.

Povjerenik za pastoral braka i obitelji Ivan Popić predstavio je potom određena pitanja pastorala braka i obitelji, prikazavši najprije podatke vezane uz sudjelovanje vjernika Požeške biskupije na Trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji u Splitu i Solinu minuloga 15. i 16. rujna ove godine. Raspravljen je način održavanja tečaja priprave za brak u Požeškoj biskupiji te osnutak zajednice obitelji u pojedinim župama, povezan s Biskupskom sinodom o obitelji iz 2015. godine. Biskup je podsjetio kako je po završetku spomenute Sinode na jesenskom zasjedanju Prezbiterskog vijeća navedene godine osnovano Povjerenstvo kojemu je dana zadaća doraditi sadašnji priručnik Požeške biskupije za tečaj priprave za brak, napose s obzirom na brak kao stvarnost vjere te potrebu svojevrsne inicijacije zaručnika u kršćanstvo, i oživljavanje svijesti da župna zajednica pripravlja za sakrament ženidbe kao i za druge sakramente, što se trenutnim modelom ponešto izgubilo, jer se priprava odvija uglavnom na dekanatskoj razini. Povjerenstvo je pozvano da u tom pogledu što prije doradi spomenuti priručnik.

Potom je biskupijski ekonom Robert Mokri podsjetio na neka ekonomska pitanjima, napose vezana uz kolekte opće i mjesne Crkve te važnost njihova pravovremenog dostavljanja biskupijskom Ekonomatu kako bi se što prije mogle proslijediti onima kojima su namijenjene. Među ostalim bilo je govora o iseljavanju napose mladih ljudi i obitelji u inozemstvo te nastojanja da se u pastoralnom djelovanju vjernicima pomogne u razmišljanju da svoje odluke ne donose samo na temelju ekonomskog stanja, nego uključe i druge dimenzije njihova života. Razgovor o socijalnom stanju ljudi na području Biskupije postavio je i pitanje crkvenih kuće u župama koje nemaju svećenike i njihove namijene za neke socijalne svrhe. Predstavnici pojedinih dekanata u Vijeću zaduženi su da o tom porazgovore sa svojim dekanima, uzevši u obzir i mogućnost participiranja u fondovima Europske unije. O tom je nekoliko korisnih informacija dao Ivica Žuljević, koji vodi neke biskupijske projekte. Biskup je podsjetio vijećnike o namjeri da se prošle godine kada je održan Euharistijski kongres, urede pojedine zapuštene župne kuće i barem započne gradnja novih uz potporu sredstvima Biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Vijećnici su upoznati da je izgrađena župna kuća u Okučanima, obnovljena u Oriovcu, započeta u virovitičkoj župa bl. Alojzija Stepinca, uređeni prostori za župnikovo stanovanje u Turnašici, jednako tako i u Badljevini, a unatoč osiguranih sredstava nije obnovljena župna kuća u Sladojevcima. Spomenuto je kako su započeli pripravni radovi za izgradnju nove župne kuće u Đulovcu, da je potrebno donijeti odluku o župnoj kući u Cabuni, razmotriti pitanje nove župne kuće u Župi bl. Ivana Merza u Slatini te obnove i nekih drugih kuća.

Na koncu je potaknuto pitanje djelovanja župnih pastoralnih vijeća kao oblika suradnje svećenika i laika te su dogovoreni njihovi susreti početkom Došašća u pojedinim arhiđakonatima: 3. prosinca 2018. Slavonsko-podravski arhiđakonat; 4. prosinca Zapadno-slavonski arhiđakonat; 5. prosinca Posavski arhiđakonat i 7. prosinca Katedralni arhiđakonat.