Hrvatski biskupi posjetili Državno tajništvo

Nakon Susreta sa Svetim Ocem hrvatski biskupi, koji se od 12. do 17. studenoga nalaze u pohodu Ad limina apostolorum, prvoga dana svog pohoda u ponedjeljak 12. studenoga posjetili su Državno tajništvo.

Biskupe članove Hrvatske biskupske konferencije primio je tajnik Svete Stolice za odnose s državama nadbiskup Paul Gallagher. Uime hrvatskih biskupa državnog tajnika pozdravio je potpredsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

„Nakon plodnog i korisnog susreta sa Svetim Ocem, papom Franjom, što je središnji događaja našega pohoda Ad limina apostolorum i koji je bio važna prigoda za obnovu naših odgovornosti i našeg zauzimanja i pastoralnog žara prema Crkvama koje su nam povjerene, nalazimo se sada ovdje pri Državnom tajništvu Svetoga Oca“, rekao je na početku svoga obraćanja kardinal Bozanić.

U pozdravnom govoru prisjetio se posjeta državnog tajnika svete Stolice kardinala Pietra Parolina Zagrebu krajem listopada prošle godine te posjeta tajnika Svete Stolice za odnose s državama kardinala Richarda Gallaghera Zagrebu i Đakovu prošloga mjeseca.

U svom obraćanju kardinal je podsjetio kako su 1997. i 1998. potpisana i ratificirana četiri Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske a kasnije su sklopljeni različiti sporazumi između Svete Stolice Republike Hrvatske koje predviđaju pojedini članci ugovorâ. Kardinal se potom osvrnuo na njihovu primjenu u Crkvi i hrvatskome društvu u minulih dvadeset godina.

“Na temelju pojedinih članaka ugovorâ potpisani su neki važni izvršni akti ugovorâ koji ne predviđaju na eksplicitan način potpisivanje ‘posebnih sporazuma’, ali koje su dvije strane smatrale nužnima za ispravnu primjenu, podsjetio je kardinal.

Prema kardinalovim riječima, za Crkvu i državu su od krajnje važnosti ispravna primjena kako međunarodnih ugovora tako i izvršnih akata za čije razumijevanje mogu biti od pomoći „pravni temelji“ na kojima se temelje ugovori, a koji su naznačeni u premisama pojedinih međunarodnih ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske.

“Poznavanje i razumijevanje premisa međunarodnih ugovorâ, to jest ‘pravnih temelja’ na kojima se temelje ugovori je polazište za njihovu ispravnu primjenu i tumačenje. Kao što je nužno tumačiti i primjenjivati četiri međunarodna ugovora u svjetlu ‘pravnih temelja’, koji se donose u premisama pojedinog ugovora, tako je nužno da primjena i tumačenje izvršnih akata počiva na istim ‘pravnim temeljima’”, istaknuo je kardinal Bozanić.

“Međunarodni ugovori i izvršni akti ugovorâ prema njihovu propisu uređuju samo određeno područje djelovanja, ali ‘pravni temelji’ u jednom i u drugom slučaju pomažu da se odnos između Crkve i države razvija dobro i da se bolje razumiju uvijek aktualna pitanja tražeći na njih rješenje”, nadodao je.

“Danas izvršavanje međunarodnih ugovora u nekim točkama i područjima traži daljnje uređivanje koje se teško može postići bez stalne raspoloživosti i otvorenosti između jedne i druge strane, to jest između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije”, rekao je kardinal Bozanić u svom obraćanju te naveo neke konkretne izazove vezane uz primjenu određenih članaka Ugovora između Republike Hrvatske i Svete Stolice o pravnim pitanjima.