Susret župnih pastoralnih vijeća Katedralnog arhiđakonata

U Dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi, 7. prosinca održan je susret članova župnih pastoralnih vijeća Katedralnog arhiđakonata. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja riječ pozdrava prisutnima među kojima je bio i biskup Antun Škvorčević, uputio je arhiđakon Dražen Akmačić, izrazivši nadu da će večerašnji susret pomoći boljem i zauzetijem djelovanju vijećnika u okvirima njihovih župnih zajednica. Potom se biskup Antun pridružio arhiđakonovu pozdravu nazočnim župnim pastoralnim vijećnicima i njihovim župnicima te im je zahvalio za sve ono što u svojim župama nastoje činiti. Podsjetio ih je da je župno pastoralno vijeće savjetodavno tijelo župnika u njegovim nastojanjima oko što bolje pastoralne skrbi u pojedinoj župi. Pojasnio im je da njihova zadaća ipak nije u tome da daju samo savjete župniku što bi on trebao raditi, nego da snagom poslanja koje su primili u krštenju i ugrađeni u Crkvu Isusa Krista kao u živi organizam, budu župniku prvi suradnici u naviještanju Božje riječi, u slavljenju svetih otajstava te u karitativnom djelovanju. Rekao je da je to njihovo trostruko poslanje razlog radi kojeg svako župno pastoralno vijeće ima tri odbora ili radne skupine: navjestiteljsko-katehetsku, molitveno-slavljeničku i karitativnu. Naveo je neka konkretna područja na kojima bi članovi pojedinih radnih skupina trebali zauzetije pomagati župnicima i svojim djelovanjem pridonositi da njihova župa bude živi organizam.
Nakon toga uslijedila su tematska izlaganja u okviru pojedinih odbora unutar župnog pastoralnog vijeća s konkretnim zadaćama za voditelje, odnosno članove odbora. Povjerenik za pastoral duhovnih zvanja Marijan Pavelić predstavio je biskupijsko Djelo za duhovna zvanja koje je osnovao biskup Antun 2004. godine, a u koje je uključeno 35 župa i broji više od 1200 članova. Podsjetio je na neophodnost molitve svih vjernika za nova duhovna zvanja jer po sakramentima kojih su svećenici služitelji, Isus Krist ostvaruje u Crkvi svoje djelo spasenja. S obzirom na to, potaknuo je voditelje odbora za liturgijski i molitveni život da u suradnji sa svojim članovima promaknu Djelo te obnove popise dosadašnjih članova, odnosno pozovu nove članove ističući važnost organizirane zajedničke molitve. Potom je Robert Kupčak, povjerenik za liturgijski pastoral progovorio o službi lektora – navjestitelja Božje riječi unutar euharistijskog slavlja te važnosti sustavnije priprave za naviještaj Riječi kroz tjedne susrete čitača ili biblijsku skupinu koja pomaže župnim lektorima po metodi „lectio divina“ Riječ Božju usvojiti kao vlastitu istinu o njima samima te ju u liturgiji mognu navijestiti iz osobnog iskustva vjere.
U okviru odbora za naviještanje, voditeljica centra „Pro vita et familia“ prof. Ana Matković, posvijestila je prisutnima da je uz sve ostale vjerničke skupine unutar župe osobito važno promišljati kako organizirati obitelji da bi one bile vjernička podrška u življenju bračnog poziva, osobito onima koji prolaze određene bračne krize. Predstavila je model zajednica obitelji u svakoj župi, čije je osnivanje preporučio i dijecezanski biskup Antun nakon svoga sudjelovanja na Biskupskoj sinodi u Rimu 2016. godine. Potom je voditelj Pastoralnog centra Robert Kupčak predstavio biskupijski projekt župnih animatora te etape njegova odvijanja kroz protekle godine kao i zadaće koje će se ostvarivati u 2019. godini. Ukazao je na konkretne župne pastoralne aktivnosti u kojima animatori mogu biti od pomoći kao suradnici svojih župnika. Potaknuo je prisutne svećenike i članove pastoralnih vijeća da već sada promisle koji bi mladi u njihovoj župi mogli sudjelovati u projektu te im se na taj način očituje povjerenje i iskaže realna potreba njihove prisutnosti i aktivnosti u župnoj zajednici. Uz projekt župnih animatora, prisutni su upoznati i s tijekom Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije koja počinje iduće subote, 8. prosinca.
Na koncu je o programima karitativnog djelovanja progovorio ravnatelj biskupijskog Caritasa Ivan Popić, obrazloživši da je čovjek u središtu kršćanskog Caritasa kojem je potrebno posvjedočiti ljubav. Upoznao je prisutne s projektima biskupijskog Caritasa u kojima mogu sudjelovati i župni caritasi na način kako to već rade mnogi među njima, a čije je primjere prikazao. p čemu vode brigu članovi odbora pastoralnog vijeća za karitativnu djelatnost.
Zaključujući susret, biskup je potaknuo vijećnike da ono što im je u izlaganjima bilo predstavljeno nastoje tijekom adventskog vremena ostvarivati u svojim župama, kako bi potrebitima uljepšali Božić. Poželio da im Bog bude na pomoć u njihovim novim pastoralnim pokušajima, kako na župnoj, tako i na biskupijskoj razini. Nakon otpjevane adventske pjesme „Zdravo budi Marijo“ u predvečerje svetkovine Bezgrješnog začeća BDM, biskup je na sve zazvao Božji blagoslov.