Osma nedjelja kroz godinu (03.03.2019.)

LECTIO

Prvo čitanje: Knjiga Sirahova 27, 4-7

⁴ Kad se sito trese, mekinje ostaju:
tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu.
5 Lončareve posude peć iskušava,
a čovjeka njegov govor.
⁶ Obradu voćke očituje njezin plod:
Tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje.
7 Nikoga ne hvali prije no što progovori,
Jer govor je kušnja ljudi.

Riječ Gospodnja.

Čovjekove riječi i djela otkrivaju ono što je skriveno u njegovoj nutrini. Pravednost i mudrost, koja od Boga dolazi, traže od čovjeka da ne donositi prerano zaključke i prosudbe o drugim ljudima, prije nego li ih podvrgne temeljitoj provjeri. Pritom mnogo toga ovisi o tome kojim ljudima u našem životu dajemo težinu i važnost.

Drugo čitanje: Prva poslanica Korinćanima 15, 54-58

Braćo:
5⁴ Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smertno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
55 Gdje je smrti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj?
5⁶ Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57 A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu!
58 Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

Nad našim ljudskim životom nadvijena je sjena prolaznosti. Međutim, Isusovo uskrsnuće daje nam nadu u besmrtnost, u vječni život u zajedništvu s Bogom. To zajedništvo je već započeto u krštenju, po kojem smo uključeni u otajstvo Isusove smrti i uskrsnuća. To nas obvezuje na intenzivno sudjelovanje «u djelu Gospodnjem» zahvalnim iskazivanjem slave Bogu i službom naviještanja Evanđelja.

Evanđelje: Evanđelje po Luki 6, 39-45

U ono vrijeme:
3⁹ Kaza Isus učenicima prispodobu: «Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? ⁴⁰ Nije učenik nas učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.«
⁴1 «Što gledaš trun u oko brata svojega, a brvna u oku svom ne opažaš? ⁴2 Kako možeš reći bratu svome: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.«
⁴3 Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. ⁴⁴ Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokvu niti se s gloga grožđe trga.« ⁴5 «Dobar čovjek iz dobra blaga srca svoga iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.»

Riječ Gospodnja.

Prispodoba o slijepcu koji vodi slijepca upravljena je vođama vjerskih zajednica koji se smatraju gospodarima istine i višima od ostalih. Zbog toga su slijepi vođe. Tko želi druge voditi mora imati bistri pogled i čisto srce.
Isus je učitelj, koji za razliku od profesora koji u predavaonici svojim učenicima priopćava određena znanja, živi zajedno sa svojim učenicima i poučava ih svojim načinom života. Njegovi pak učenici sa svoje se strane trude ne samo oponašati Isusa, nego su pozvani poistovjetiti se sa svojim učiteljem i dijeliti s njime njegovu sudbinu.
Tražeći od svojih učenika da najprije izvade brvno iz svoga oka, a tek onda da gledaju ima li možda kakvog trunja u očima drugih ljudi, Isus od njih traži da svojim bližnjima pristupaju bez predrasuda i s najiskrenijim namjerama, te da u njima gledaju svoga brata.
U prispodobi o dobrim i lošim stablima Isus je slikovito poručio da je lako prepoznati dobrog, odnosno zlog čovjeka, kao što je lako procijeniti jesu li plodovi nekog stabla dobri ili nevaljali.

MEDITACIJA

Jesi li se koji puta u svom životu našao u situaciji u kojoj si bio sličan slijepcu? Kako si se pritom osjećao? Kakvi su tvoji odnosi s ukućanima, rodbinom, kolegama na poslu, općenito s ljudima u društvu? Kakav si Isusov učenik? Kakva je kvaliteta tvoga srca? Možeš li za sebe reći da si »dobro stablo» koje rađa plodovima Duha Svetoga, ili si moraš priznati da su »nevaljalo stablo» koje rađa plodovima tijela (usp. Gal 5,19-21)? Isus je stablo života, od čijih plodova mi živimo. On nam donosi Božju istinu i uvodi nas u zajedništvo svoga božanskog i ljudskog života.

MOLITVA

Gospodine Isuse, zahvaljujemo ti za tvoju Riječ koja nam otkriva volju Očevu. Neka tvoj Duh rasvijetli naša djela i dade nam snage izvršiti sve ono što smo u svjetlu tvoje Riječi spoznali da trebamo činiti, kako bismo se u svom životu sa svojim bližnjima mogli ophoditi kao s ljubljenom braćom, te uroditi obiljem duhovnih plodova. Daj da i mi poput tvoje Majke Marije slušamo Riječ Božju i poput nje vjerujemo da je uz pomoć tvoje milosti možemo provesi u djelo.

KONTEMPLACIJA

Pred Božjim otajstvom svi smo mi slijepi. Svima nam je potreban Isus da nam otvori oči, jer jedini je on vidio Oca, jedini ga on poznaje i jedini nam ga on može objaviti. Pismoznanci i farizeji, koji su bili pravi stručnjaci u pronalaženju i obdržavanju najmanjih sitnica u Mojsijevom Zakonu, previdjeli su samog Zakonodavca, odbacili su Sina njegova Isusa Krista i njegovu objavu da je Bog milosrdni Otac, te su ostali su u svojoj sljepoći. Time što su unatoč svojoj sljepoći i dalje smatrali da mogu biti duhovni vođe ljudima, na sebe su preuzeli odgovornost za njihova lutanja. Samo onda kad priznamo vlastitu sljepoću i u Kristovu svjetlu prepoznamo Božje milosrđe, možemo ići putem koji nas vodi k Ocu. Taj put se naziva obraćenje. U škrinji našeg srca Božje milosrđe treba biti pohranjeno kao jedino i najveće blago.

AKCIJA

Često ponavljaj i danas živi Riječ: »Svako se stablo po svom plodu poznaje« (Lk 6, 44).

DUHOVNO ČITANJE

Iz obilja srca usta govore. Čovjeka se prepoznaje po njegovu licu, po njegovim rukama, po njegovu hodu, ali ono što ga najviše razotkriva jesu njegove riječi i djela. Po čemu se prepoznaje dobra riječ? Mogli bismo reći: po njenom zvuku, po njenom nutarnjem zvuku. Dobar zvuk dolazi iz dobrog srca, iz Božjeg srca, u kojem Duh govori Duhu i Duh odgovara Duhu. Mahatma Gandi je kršćanima dao izvrstan savjet, uvjeravajući ih da im hinduisti ne bi mogli odoljeti, kad bi im pristupili u duhu svoga učitelja Isusa Krista.