Biskupov kanonski pohod župi Gradina

U tijeku kanonskih vizitacija župa Virovitičkog dekanata požeški biskup Antun Škvorčević pohodio je 12. ožujka župu sv. Ilije Proroka u Gradini. Pohod je započeo molitvom u župnoj crkvi gdje je biskupa na početku pozdravio župnik Ivan Pofuk izrazivši mu dobrodošlicu. Predstavio mu je Župu, rekavši kako ona broji više od tri tisuće vjernika u više sela u kojima se, u skladu s mogućnostima, odvija redoviti pastoralni život. Zahvaljujući na riječima pozdrava biskup je okupljenim vjernicima zahvalio za toplinu vjerničkoga srca u kojoj stavljaju Isusa Krista na ono mjesto koje mu pripada i u njemu otkrivaju vlastito dostojanstvo. Istaknuo je kako se ono očituje u njihovu produbljivanju vjerničkoga života u gradinskoj župnoj zajednici koja je tijekom nekoliko stoljeća svoga postojanja nastojala promatrati sebe u Božjem svjetlu. Zahvalio im je na suradnji sa župnikom i njihovu angažmanu u župnoj zajednici.
Potom se biskup uputio u Osnovnu školu Gradina gdje su ga u holu škole dočekali učenici nižih razreda. Uputivši mu riječi dobrodošlice, ravnateljica Ljiljana Bakić mu je predstavila matičnu školu i šest područnih škola kao i gotovo dvije stotine godina dugu povijest škole. Zahvalila je biskupu na njegovu pohodu, a potom su djeca biskupu postavljala pitanja na koja je rado odgovarao. Biskup se zanimao za njihove školske uspjehe te ih potaknuo na marljivost i učenje. Uslijedio je posjet Općini gdje je biskupa primio načelnik Marko Ajček sa svojim suradnicima. Predstavio je biskupu društvene okolnosti Općine kao i njezina nastojanja u poboljšanju života na svim razinama, istaknuvši dobru suradnju sa župom sv. Ilije Proroka. Biskup je zahvalio općinskom vodstvu na svemu što čini u služenju ljudima, zaželjevši obilje Božjeg blagoslova u njihovim nastojanjima. Potom se biskup uputio u filijalu Brezovica gdje su ga u kapeli sv. Vida dočekali vjernici. Prisjetio se blagoslova njihove kapele prije petnaestak godina te se zanimao za njihovu životnu situaciju. Posjetio je zatim filijalu Rušani i kapelu Pohoda Blažene Djevice Marije te s vjernicima molio na njihove nakane. Po povratku u Gradinu uslijedio je pregled župnih knjiga i susret s članovima Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća. U danima koji su prethodili vizitaciji biskupijski ekonom Robert Mokri pregledao je crkvene objekte na području župe i stanje župne blagajne te utvrdio materijalno poslovanje župe.