Biskupov susret s krizmanicima Župe sv. Terezije u Požegi

U Dvorani sv. Terezije u Požegi biskup Antun Škvorčević susreo se 7. lipnja s kandidatima za sakrament svete Potvrde iz Župe sv. Terezije Avilske u Požegi. Župnik Mladen Štivin pozdravio je biskupa i predstavio mu krizmanike koji će na svetkovinu Duhova primiti sakrament svete Potvrde. Upoznao ga je s tijekom priprave u kojoj su krizmanici podijeljeni u tri skupine pod vodstvom župnog vikara Dejana Ilića, vjeroučitelja Darka Papka i Ivice Rajkovače održavali susrete župne kateheze. Slijedila je provjera krizmaničkog vjeronaučnog znanja u kojoj je svaki od navedenih vjeroučitelja postavljao pitanja a krizmanici na njih odgovarali. Utvrđeno je kako kandidati dobro poznaju vjerske istine i katolička moralna načela.
Nazočnima se potom obratio biskup Antun, rekavši kako je njihovo znanje važna sastavnica priprave za sakrament svete Potvrde jer im pomaže obrazložiti sebi zašto žele primiti navedeni sakrament. Pojasnio i je razliku između tajne i otajstva, istaknuvši kako se otajstvo odnosi na dubinu, neuhvatljivost i jedinstvenost naše osobe, u koju ne možemo dokraja prodrijeti svojim umom, ali je svakodnevno živimo kao iskustvo duhovne dimenzije svoga bića. Kazao im je da sakramenti pripadaju vidljivoj stvarnosti u kojoj djeluje nevidljivi Bog te ih stoga također ne možemo razumski dokraja dohvatiti, ali si ih možemo obrazložiti i slobodno prihvatiti kao vrijedan i poželjan susret s Bogom na djelu, gdje se ne događa tek nešto na razini imati, nego na razini biti, po kojem rastemo u božanskom životu do razine kojoj pripadamo i koju nam samo on može darovati. Protumačio im je da će u tom smislu po sakramentu svete Potvrde snagom Duha Svetoga biti uspostavljeni u puno stanje sinova i kćeri Božjih koji su postali po krštenju te biti potpuno ugrađeni u Crkvu, živi Isusov organizam, mistično njegovo tijelo, gdje nisu neki izgubljeni pojedinci, nego dionici zajedništva, predokus konačnog smisla našeg postojanja, vječne slave u uskrslom Gospodinu.
Potaknuo je kandidate za svetu Potvrdu da se u svom životu ne dopuste svesti na razinu imati, na materijalno i opipljivo, nego da trajno njeguju duhovnu dimenziju po kojoj kao jedinstvene i neponovljive osobe rastu sve više i dublje do mjere uzrasta Krista uskrsloga. Zahvalio je župniku, župnom vikaru i vjeroučiteljima na trudu koji su uložili u pripravu kandidata te izrazio radost zbog susreta s njima na slavlju sakramenta svete Potvrde na svetkovinu Pedesetnice.