Skrutinij kandidata za prezbitersko ređenje u Požegi

U Biskupskom Domu u Požegi, 20. lipnja održana je posljednja provjera (skrutinij) za prezbitersko ređenje đakona Požeške biskupije Tomislava Dokoze iz požeške Župe Sv. Leopolda Mandića, i Mateja Filipovića iz župe sv. Marije Magdalene u Sopju. Uz požeškog biskupa Antuna Škvorčevića na skrutiniju su bili nazočni Josip Krpeljević, voditelj đakonskog praktikuma, i Ivan Popić, kancelar Biskupskog ordinarijata.
Nakon molitve i uvodnih riječi biskupa Antuna, kancelar Popić je izvijestio da nazočni kandidati za prezibtersko ređenje posjeduju sve potrebne dokumente koje traže crkveni propisi. Potom je voditelj đakonskog praktikuma Josip Krpeljević prikazao tijek njihova đakonskog praktikuma od mjeseca studenog prošle godine do mjeseca svibnja ove godine, kao i program bliže priprave u mjesecu lipnju, na čijem su svršetku kandidati položili jurisdikcijski ispit i obavili petodnevne duhovne vježbe u Domu sv. Augustina u Velikoj. Ustvrdio je da su kandidati uspješno okončali svoj đakonski praktikum te ih je preporučio za primanje Svetog reda prezbiterata.
Biskup Antun je zahvalio kancelaru, voditelju đakonskog praktikuma i župnicima mentorima za njihov doprinos u formaciji spomenutih kandidata. Čestitao je kandidatima završetak njihova đakonskog praktikuma, uručio im pisani odgovor kojim prihvaća njihove molbe da budu zaređeni za prezbitere Požeške biskupije, te ih je potaknuo da s pravim raspoloženjem vjere pristupe svećeničkom ređenju. Potaknuo ih je da budu radosni i vjerni vršitelji poslanja Isusova spasenjskog djela, te da s posebnom duhovnom osjetljivošću slave svete sakramente, napose sakrament pomirenja, svjesni da im je povjereno biti služiteljima Božjeg milosrđa.