Maturanti katoličkih škola Požeške biskupije hodočastili u Rim

Od 23. do 30. kolovoza maturanti Katoličke gimnazije u Požegi i Katoličke klasične gimnazije u Virovitici, predvođeni vjeroučiteljem Marijanom Pavelićem i svojim profesorima boravili su u Rimu na svom zahvalnom hodočašću.

U utorak, 27. kolovoza maturantima se pridružio požeški biskup Antun Škvorčević s kojima je u bazilici sv. Petra, na grobu sv. Ivana Pavla II., utemeljitelja Požeške biskupije slavio svetu misu.

U homiliji biskup je zapitao mlade hodočasnike kamo su krenuli, ne misleći pritom na njihov dolazak u Rim i na predstojeći polazak u četvrti razred gimnazije, nego s obzirom na njihov cjelokupni život. Podsjetio ih je na čudesnu činjenicu da ih je Bog pozvao u život i podario im slobodu kojom se mogu opredijeliti za ono što je uistinu ljudsko i Božje, i oduprijeti se onome što je protivno njihovu dostojanstvu i što ih iznutra razara.

Polazeći od ulomka prvog čitanja, u kojem prorok Izaija svojim sunarodnjacima na povratku iz babilonskog sužanjstva kao glasonoša radosne vijesti naviješta mir, radost i sreću, biskup je poručio mladim hodočasnicima da mir, radost i sreća nisu nešto što se može kupiti, nego je to stanje njihove slobode i savjesti, dar Božji koji određuje njihovu sudbinu. Iskustvo razaranja Jeruzalema i Hrama te odvođenje izraelskog naroda u babilonsko sužanjstvo prorok tumači kao posljedicu razorenosti njihove savjesti i nevjernosti savezu s Bogom, ustvrdio je biskup. Kazao je maturantima neka se – poučeni navedenim i drugim iskustvima – trude kroz život ići putem istinske slobode, iskrena srca i dobro oblikovane savjesti, istaknuvši da ih na to poziva Bog, kako se ne bi izgubili  ni propali. Prisjetio se kako se još za vrijeme svog studija u Rimu pitao, otkud to da je velika i snažna rimska civilizacija sa svojim moćnim gospodarstvom i vojskom, uređenim pravnim poretkom, te filozofijom i književnošću na koncu propala a pobijedila malobrojna skupina kršćana – među kojima su bili i apostoli Petar i Pavao. Biskup je ustvrdio kako razlog te pobjede leži u činjenici da su kršćani bili vjerni svojoj savjesti i živjeli po Božjim zapovijedima, čvrsto opredijeljeni za Isusa Krista po cijenu vlastitog života. Život po dobro oblikovanoj savjesti u vjernosti Bogu, snažna je poruka i primjer nama kršćanima kako se trebamo ponašati u suvremenoj hrvatskoj i europskoj civilizaciji, koja kao da se istrošila u svojoj moralnoj dimenziji, te se ljudi često opredjeljuju živjeti po načelima koja ne podupiru i ne izgrađuju čovjekovo dostojanstvo, i onemogućuju da bude istinski sretan, kazao je biskup. Poručio je mladima hodočasnicima da će najbolje živjeti i najdalje dospjeti, ako na svom životnom putu budu primijenili navedeni »rimski poučak«, jer se  kroz vjernost Bogu po svojoj savjesti i vjernosti Isusu Kristu u njegovoj Crkvi stiže najdalje, u samu vječnost.

Na temelju evanđeoskog ulomka u kojem Isus apostola Petra, koji ga je triput zatajio, triput pita da li ga ljubi, biskup je poručio maturantima i njihovim profesorima kako je ljubav najveća moć njihove slobode i da najveći smisao svog postojanja ostvaruju onda kad se njihova sloboda pretoči u ljubav prema Bogu i bližnjemu. Pojasnio je da ljubav o kojoj je ovdje riječ nije tek neki osjećaj, nego zauzetost čitave osobe za drugoga, sa svom njezinom slobodom. Pozvao je maturante da ne žive površno i sebično, nego da po primjeru apostola Petra, koji je svoju ljubav za Isusa Krista posvjedočio mučeništvom podneseno u vrijeme Neronova progona, i oni budu spremni svoje mladenačke živote založiti u ostvarenju Isusova modela čovjeka po kojem mogu postići pravi mir, radost i sreća. Također ih je pozvao da zajedno s njime zahvale sv. Ivana Pavla II., što je kao glasonoša Isusove radosne vijesti prošao cijelim svijetom i svima svjedočio kako je Isus Krist pobjednik nad smrću koji jedini može čovjeka spasiti i usrećiti. Zamolio je sv. Ivana Pavla II. neka im svojim zagovorom pomogne da na svojim mladenačkim putovima i u svojim opredjeljenjima ostanu na Božjem putu.