Blagdan Krštenja Gospodinova u Požegi

Na blagdan Krštenja Gospodinova, 12. siječnja biskup Antun Škvorčević predvodio je euharistijsko slavlje u starodrevnoj požeškoj crkvi sv. Lovre u zajedništvu s djelatnicima Biskupskog ordinarijata:  Sudskim vikarom i rektorom crkve sv. Lovre Želimirom Žuljevićem, moderatorom Ordinarijata Ivicom Žuljevićem kancelarom Ivanom Popićem,  predstojnikom Katehetskog ureda Robertom Kupčakom i prefektom u Kolegiju Požeške biskupije Krunoslavom Siroglavićem.

U homiliji biskup je sudionicima slavlja protumačio značenje Isusova krštenja na rijeci Jordanu. Spomenuo je da Matejev naviješteni evanđeoski ulomak bilježi kako je Isus svoje javno djelovanje započeo upravo dolaskom na obale Jordana gdje ga je Ivan Krstitelj, nakon početnog odbijanja krstio. Istaknuo je kako evanđelistin opis Isusova krštenja posebnu pozornost posvećuje silasku Duha Svetoga na Isusa i na Očev glas iz otvorenog neba koji je Isusa proglasio ljubljenim Sinom te ga na taj način ustoličio za njegovo mesijansko poslanje koje će završiti njegovom mukom, smrću i uskrsnućem. Ustvrdio je da je događaj Isusova krštenja naznačen u ulomku prvog čitanja u kojem prorok Izaija govori o Sluzi Gospodnjem, Božjem izabraniku i miljeniku duše njegove, koji će svijetu donijeti mir, ne nekim izvanjskim putem poput moćnika ovoga svijeta, nego snagom Duha Svetoga, skromnošću, poniznošću, trpljenjem i solidarnošću. Polazeći od  Gospodnje veličine i slave nad vodama, kako je prikazuje današnji pripjevni psalam i od činjenice da je Isus započeo svoje javno poslanje u vodama Jordana, biskup je progovorio o značenju vode u povijesti spasenja kao moćnom Božjem stvorenju. Istaknuo je kako su ljudi od starine prepoznali vodu kao izvor života i koja ima moć čistiti. Podsjetio je kako je voda u novije doba znanstvenim putem upotrijebljena za različite svrhe. Spomenuo je među ostalim kako njezina moć usmjerena  na turbine u hidrocentralama proizvodi električnu energiju, pretvorena u paru  postaje pokretačka snaga motora željeznice ili parobroda. Kao što je Bog vodi dao moć da u prirodi pokreće život i čisti od prljavštine i nečistoće, tako joj je dao moć da u krštenju snagom Isusove žrtve na križu djelovanjem Duha Svetoga čovjeka očisti od nečistoće grijeha i sebičnosti te u njemu pokrene nadnaravni život, uspostavi u dostojanstvo Božjih sinova i kćeri. Biskup je poželio sudionicima slavlja da znadu otkrivati dubine stvorene stvarnosti, napose onih sakramentalnih znakova koje kao vjernici susrećemo u Crkvi, među kojima je  krsna voda temeljni znak. Spomenuo je kako nas Isusov izlazak iz vode Jordana podsjeća na izlazak Božjeg naroda iz egipatskog ropstva i na vodu Crvenog mora kroz koju je Bog svoj narod izveo u slobodu a njegove neprijatelje potopio.  Ustvrdio je da je Isus u krsnoj vodi  potopio našega najvećeg dušmanina, Zloga, da bi nam darovao novi život i uveo u zajedništvo Crkve, te je pozvao sudionike slavlja na zahvalnost za to Isusovo djelo i na molitvu da žive u skladu s njime.