Otvorenje Godine Božje riječi u Požegi

Na Treću nedjelju kroz godinu, 26. siječnja, koju je Apostolskim pismom «Aperuit illis» papa Franjo proglasio Nedjeljom Božje riječi, u Požeškoj biskupiji otvorena je Godina Božje riječi, koja će trajati do svetkovine Krista Kralja svega stvorenog. Središnje biskupijsko slavlje otvorenja u požeškoj Katedrali predvodio je biskup Antun Škvorčević. U ulaznoj  procesiji u kojoj su sudjelovali svećenici iz središnjih biskupijskih ustanova, te župnici i lektori iz četiriju župa grada Požege, svečano je u Katedralu uneseno Sveto pismo u pratnji svijeća i cvijeća koje su nosile djevojke odjevene u narodne nošnje. Procesija se zaustavila pred glavnim oltarom otkud je đakon Matej Siluković svima nazočnima pokazao knjigu Svetog Pisma te zatim iz njega pročitao ulomak iz Knjige Nehemijine koji govori kako su svećenik Ezra i leviti nakon povratka iz babilonskog sužanjstva sabrali židovski narod na trgu u Jeruzalemu, čitali mu i tumačili knjigu Mojsijeva zakona. Biskup je preuzeo od đakona svečani primjerak Svetog pisma i položio ga na posebno mjesto na pobočnom oltaru u blizini ambona, gdje će stajati cijele godine, a nazočni su pjevali geslo „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“. Potom je generalni vikar Josip Krpeljević pročitao Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji, u kojem biskup Antun piše:

«Svjedoci smo kako čovjek u suvremenom svijetu umnaža riječi i širi ih različitim putovima, u novije doba i digitalno, te da nas one najčešće ostavljaju praznima i nemoćnima. Više nego ikad postala je aktualna Svakidašnja jadikovka Tina Ujevića u kojoj kaže: “Jer meni treba moćna riječ, jer meni treba odgovor, i ljubav, ili sveta smrt.” Zahvalan sam papi Franji što nas je svojim Apostolskom pismom pod naslovom „Tada im otvori pamet“ („Aperuit illis“) podsjetio na važnost Božje riječi u suvremenim društvenim prilikama. Za nju, naime, pisac Poslanice Hebrejima tvrdi da je „živa (…) i djelotvorna; oštrija od svakog dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu, duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca“ (Hebr 4,12). Ona nam je zasvjedočena u Svetom pismu te nas papa Franjo poziva da joj posvetimo posebnu pozornost u Nedjelju Božje riječi, koju po prvi puta slavimo 26. siječnja 2020. Pisac Knjige mudrosti kaže da je riječ poput svojevrsnog borca jurnula iz vječne Božje tišine u noć čovječanstva (usp. Mudr 18, 14-15) te se ona usred nemoći zaglušne buke svijeta bori za nas, da čujemo Boga, te u njegovu svjetlu vidimo smisao svoga postojanja i primimo snagu za život u punini.

Apostoli su nam posvjedočili da je ta moćna Božja riječ događaj, osoba, Isus Krist, Riječ po kojoj je „sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo“ (Kol 1,16), koja je tijelom postala (usp. Iv 1,14), u kojoj je život i svjetlo (usp. Iv 1,4), koja daje moć da postanemo djeca Božja (usp. Iv 1,12), baštinici života vječnoga (usp. Gal 4,7). Sv. Jeronim, Dalmatinac, jedan od najvećih poznavatelja i zaljubljenika Božje riječi, čije se 1600. obljetnice smrti spominjemo ustvrdio je kako cijelo Sveto pismo govori o Isusu Kristu, te nepoznavanje Pisma znači nepoznavanje Krista. Stoga smo, nakon razmišljanja na posljednjoj sjednici Prezbiterskog vijeća naše Biskupije, odlučili da nalog pape Franje o proslavi Nedjelje Božje riječi proširimo na Godinu Božje riječi, koja traje od 26. siječnja do kraja liturgijske godine – svetkovine Krista Kralja, 22. studenog 2020. Tijekom toga vremena želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.

Godina Božje riječi odvijat će se pod geslom „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“ (Ps 119,105), koje ćemo pjevati u različitim liturgijskim prigodama i životnim trenutcima. Geslo nas podsjeća da nam je život svojevrsni put na kojem je potrebno imati svjetla da ne zalutamo i da stignemo k cilju kamo smo se zaputili. Pored toga, geslo nas upozorava kako nam je svjetlo Božje riječi napose potrebno u teškim životnim trenutcima, da bismo u mraku nevolje i patnje vidjeli smisao hoda koji vodi kroz smrt u život i budemo ljudi nepokolebljive nade.

Braćo i sestre! Pozivam vas da s oduševljenjem prihvatite Godinu Božje riječi i sudjelujete u njezinim programima s kojima će vas upoznati vaši svećenici te ne dopustite da u hrvatskoj postanemo duhovno sve prazniji i siromašniji ljudi. Sa sv. Pavlom upućujem vam najljepšu želju: „Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!“ (Kol 3,16)».

Nakon navedenih biskupovih riječi svi nazočni ponovno su zapjevali geslo Godine Božje riječi „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“. Započela je svečana služba riječi. Đakon je prenio knjigu čitanja na ambon, pokraj kojeg su za vrijeme cijele službe riječi asistenti držali upaljene svijeće a ispred njega djevojke u narodnim nošnjama bukete cvijeća. Svako  naviješteno sveto čitanje psalmist je zaključio poklikom „Riječ Gospodnja“ a narod odgovorio pjevajući „Bogu hvala“.

U homiliji biskup Antun je pozdravio sve sudionike slavlja, napose lektore iz četiriju požeških župâ, te im je zahvalio što svojim budnim srcima osobitu pozornost posvećuju Bogu i njegovoj riječi, u trajnoj znatiželji za onim što on od nas hoće i očekuje. Istaknuvši važnost naviještanja Božje riječi, ustvrdio je da su svi kršteni pozvani i poslani biti njezini navjestitelji, ali da posebnu službu imaju oni koje zovemo lektorima ili čitačima, sa zadaćom naviještanja Božje riječi u liturgijskim slavljima, koji se za to pripremaju u organiziranim biblijskim skupinama u svojim župama. Oni na svojim susretima, ne samo da uče kako ustima čitati i jezikom dobro izgovarati svetopisamski tekst, nego umom razmatraju objavljenu Božju istinu, srcem je usvajaju, na njezin poticaj mole, i životom je svjedoče. Kad je vjernicima u crkvi proglašavaju, oni je naviještaju kao vlastitu životnu istinu te ona ne dopire samo do ušiju slušatelja, nego do njihova srca, ustvrdio je biskup.

Na temelju prvog čitanja, u kojem prorok Izaija govori o mraku koji je zahvatio njegov narod, biskup je protumačio da je to bio mrak babilonskog sužanjstva, u koje su Židovi dospjeli zbog toga  što je u njima potamnjela svjetlost Božja, iščezla blizina Božje riječi, i zanemaren savez s Bogom.  Narod je prestao osluškivati Božju riječ i vršiti Božji zakon, pojasnio je biskup, i počeo živjeti na poganski način. Prorok naviješta da će se u mraku poganske Galileje pojaviti svjetlo kad u ljudskim srcima ponovno zasja blizina Božje riječi i počnu po njoj živjeti. Biskup je ustvrdio da se to proroštvo početno ostvarilo 444. prije Krista, nakon povratka Židova iz babilonskog sužanjstva, kad je svećenik Ezra u Jeruzalemu iznio knjigu Zakona, i zajedno s drugim svećenicima narodu čitao i tumačio pojedine ulomke a narod, ganut spoznajom da je Bog svojom riječju ponovno dospio do njihova srca, obnovio mu savez vjernosti. Inicijativu pape Franje da se današnja nedjelja proglasi Nedjeljom Božje riječi valja razumjeti na tragu onoga što je svećenik Ezra poduzeo spomenute godine, ustvrdio je biskup. Papa Franjo nas poziva da usred suvremenih lutanja ljudskim bespućima, kao nekoć svećenik Ezra, stavimo pred nas Sveto pismo, te se prisjetimo da nam je Božja riječ blizu, u našim srcima, da je trebamo očistiti od pepela zaborava ili nemara te joj omogućiti da se  ona u nama ražari, kako bismo od  njezine svjetlosti i snage mogli na zemlji živjeti i po njoj dospjeti u vječnost.

Naviješteni Matejev evanđeoski ulomak svjedoči da se navedeno Izaijino proroštvo o svjetlu koje će obasjati narod u tmini u punini ostvarilo u utjelovljenju Sina Božjega Isusa Krista. Nema većeg izazova niti za današnje čovječanstvo činjenica da nam je Bog u Isusu Kristu progovorio o otajstvu svoga bića putem patnje i smrti, najtamnijom stranom našeg postojanja, osvijetlio je njegovim slavnim uskrsnućem i pokazao put kojim se stiže do punine i smisla našeg postojanja, kazao je biskup. Dodao je da je Isusova riječ „obratite se“ u današnjem evanđelju poziv da ne ostanemo hladni i ravnodušni za Božje djelo ljudskog spasenja ostvarenog u Isusu Kristu, da se ne prepustimo nemoćima vlastitih riječi, opredjeljujući se za ljudske strategije i nastojanja od kojih se živi kratkoročno, do smrti.  Potaknuo je sudionike slavlja da promisle i novim oduševljenjem prihvate Isusa Krista kao objavu Božju i njegov naum o nama te da ustrajno i pomno proučavaju što nam je on – kako uči II. Vatikanski sabor – objavio svojom osobom, riječima i djelima te što možemo postići svojom vjernošću Božjem naumu o nama ostvarenom u njemu. Pored toga pozvao ih je da Božjoj riječi u Isusu Kristu dadnu još više mjesta u svojim srcima i životima, uvijek u zajedništvu Crkve, svoje biskupije i župe, svjesni da Riječ nije dana pojedincu za privatne svrhe, nego zajednici, Božjem narodu u kojem i po kojem se spašavamo. Poželio je svim sudionicima slavlja da im po primjeru Marijinog «Fiat – Neka mi bude po tvojoj riječi», Božja riječ cijele ove godine bude hrana od koje žive, svjetlo koje ih prosvjetljuje i snaga koja ih pokreće na prava opredjeljenja.

Na koncu misnog slavlja biskup je svim sudionicima, a napose župnicima požeških župa zajedno s lektorima zahvalio što su smatrali vrijednim sudjelovati na slavlju Otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji, i tako posvjedočili jedinstvo Isusove Crkve na koje je apostol Pavao pozivao i zaklinjao Korinćane u ulomku današnjeg drugog čitanja. Zamolio je Boga da svojim blagoslovom pomogne kako bi ono što smo danas započeli donijelo ploda u našim osobnim životima, u našim župama i u cijeloj Požeškoj biskupiji.