Postavljanje vjernika laika u službu liturgijskih čitača

Više puta, napose na minulim arhiđakonatskim susretima župnih lektora, istaknuto je kako tijekom Godine Božje riječi osobitu pozornost želimo posvetiti skupini, ili zboru lektora – čitača u našim župnim zajednicama. Osim što naviještanje Božje riječi, kao važna liturgijska služba, treba biti dobro organizirano a osobe za to primjereno pripravljene, dostojno je da svi župni lektori po mogućnosti jedne korizmene nedjelje budu na svetoj misi obredno postavljeni u službu. Na taj način u svijesti navjestitelja Božje riječi i cijele župne zajednice bit će istaknuta važnost spomenute službe u bogoslužju. Župnik će zajedno s članovima Župnog pastoralnog vijeća, napose odborom za liturgijski i molitveni život provjeriti prikladnost dosadašnjih lektora te promisliti i o drugim osobama koje su primjerom života prikladne za vršenje navedene službe. Budući da je lektor liturgijska služba, donijet će odluku i o liturgijskoj odjeći koju navjestitelji Božje riječi trebaju nositi u službi. Potom će na središnjem nedjeljnom euharistijskom slavlju izabrane vjernike laike od dosadašnjih i novih osoba postaviti za čitače obredom koji dostavljamo u prilogu. Razložno je povjeriti navedenu službu na određeno vrijeme od pet godina, kako bi se nakon toga mogla provjeriti daljnja prikladnost lektora za vršenje te službe. Nakon toga, župnik će Pastoralnom centru u Požegi dostaviti popis postavljenih lektora (ime i prezime, datum rođenja i adresu).