Korizmeni programi tijekom Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji

Požeški biskup Antun Škvorčević uputio je dopis svim župnim uredima Požeške biskupije o korizmenim programima u Godini Božje riječi. U Dopisu biskup kaže:

„U pripravi za ovogodišnju korizmu u Godini Božje riječi, minulih dana na arhiđakonatskim razinama održani su edukacijski susreti župnih lektora te svećenika i vjeroučitelja kao glavnih nositelja korizmenih programa u Godini Božje riječi u našim župama. Tom prigodom, među ostalim, predstavljeni su spomenuti korizmeni programi koje je pripravio Pastoralni centar Požeške biskupije u suradnji s vjeroučiteljima, a oblikovani su po modelu lectio divina, provjerenom dugim iskustvom Crkve. Programi će se odvijati u povezanosti s nedjeljnom svetom misom i pobožnošću križnoga puta petkom, a mogu poslužiti i za susrete biblijske skupine, odnosno župnih lektora u pripravi za nedjeljna euharistijska slavlja.

a) Korizmene kateheze petkom

Sa željom da se u Godini Božje riječi što širem broju vjernika približi Sveto pismo i otvori njegovo neiscrpno vrelo, metoda božanskog čitanja (lectio divina) poslužila je kao temelj oblikovanju korizmenog programa petkom povezanog s pobožnošću križnog puta.
U skladu s time, prije navedene pobožnosti jedan lektor pročitat će evanđeoski tekst predstojeće nedjelje (lectio), nakon kojeg će vjeroučitelj ili svećenik predstaviti njegov sadržaj (meditatio), koristeći se građom koju će svakog ponedjeljka primati elektroničkom poštom posredstvom biskupijskog Pastoralnog centra, a moći će ga preuzeti i na službenoj internetskoj stranici Požeške biskupije. Uslijedit će zatim pobožnost križnoga puta (oratio) po kraćem obliku, koja se može zaključiti molitvom iz lectio divina, predloženom u građi. Vjernici će nakon toga ostati neko vrijeme u šutnji kako bi primljenu evanđeosku riječ o kojoj su razmišljali i na temelju koje su molili, usvojili za vlastiti život (contemplatio) nakon čega će svećenik ili vjeroučitelj dati nekoliko poticaja za ostvarivanje evanđeoskih zahtjeva u predstojećem tjednu (actio). Milostinja koju će vjernici dati za siromašne na pobožnosti križnog puta, bit će svjedočanstvo njihova srca da u život provode ono što su u razmišljanju Božje riječi usvojili. Kao i prijašnjih godina, svećenici će prikupljenu korizmenu milostinju na pobožnosti križnog puta predati u Katedrali tijekom prinosa darova na Veliki četvrtak u Misi posvete ulja.

Na svom tjednom susretu lektori, predvođeni vjeroučiteljima i svećenikom, u skladu s primljenom građom dogovorit će način ostvarivanja korizmenog programa petkom i međusobno podijeliti zaduženja. Služeći se primljenom građom, zbor lektora pripravit će se ujedno i za navještaj Božje riječi predstojeće nedjelje.

b) Korizmene nedjelje: neposredna priprava kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu

Na temelju iskustva prošlogodišnje korizme, kandidati za prvu pričest i sakrament svete potvrde slijedit će svake nedjelje predviđene korake u pripravi za navedene sakramente, koji uključuje i njihove roditelje. Župnici će se u tom pogledu poslužiti građom primljenom prošle godine, koja je utemeljena u Redu pristupa odraslih u kršćanstvo, i prilagođena uzrastu prvopričesničkih i krizmeničkih kandidata. Spomenuta građa biti će objavljena i na web-portalu Požeške biskupije. S obzirom na to župnici će s vjeroučiteljima i župnim pastoralnim vijećem promisliti kako ih u svojim župnim okolnostima povezati s općim programom Godine Božje riječi te ih što bolje organizirati kako bi svaka korizmena nedjelja bila sastavni dio uvođenja djece i mladih u život po vjeri a svih sudionika slavlja u hodu prema Svetom trodnevlju.

Priprava za svete sakramente evangelizacijsko je djelo i ne sastoji se samo od poučavanja o stvarnostima vjere, nego od navještaja Radosne vijesti spasenja u Isusu Kristu, povezane s uvođenjem u život po vjeri i u iskustvo zajednice vjere kojoj oni po krštenju već pripadaju te svjedočenja vjere u svakodnevici.

U nedjelju, 23. veljače 2020. valja roditelje i kandidate za ovogodišnje slavlje prve pričesti i svete potvrde (gdje je ona predviđena) upoznati s razlozima obveze sudjelovanja na korizmenoj svetoj misi svake nedjelje te im pojasniti ono što trebaju činiti da bi se dobro pripravili za primanje svetih sakramenata. Valja istaknuti da su kandidati za svete sakramente oni koje je župnik u dosadašnjoj katehezi upoznao i koje će kao takve proglasiti na Prvu korizmenu nedjelju. Roditeljima pripravnika za svete sakramente treba posvijestiti važnost njihova sudjelovanja s djecom na korizmenim nedjeljnim svetim misama. Oni su bili jamci vjere na krštenju svoje djece, a koju u neposrednoj pripravi za sakramente nastoje u zajednici vjernika obnoviti i svojoj djeci posvjedočiti. To će Druge korizmene nedjelje na poseban način potvrditi kandidati za svetu potvrdu kada će im biti predano Apostolsko vjerovanje, koje će ispovjediti te vlastoručno potpisati, a pridružit će im se prvopričesnici zajedno s ostalom zajednicom. Svoje vjerničko prianjanje uz Isusa Krista pripravnici će očitovati na Treću korizmenu nedjelju kada će im biti predana Molitva Gospodnja – Očenaš, molitva zajednice Isusovih krštenika. Na Četvrtu i Petu korizmenu nedjelju kandidati će imati provjeru čiji je sastavni dio molitva otklinjanja i čišćenja od grijeha, što će za krizmanike biti povezano i s uskrsnom svetom ispovijedi i pričešću. Bit će znakovito da Četvrte korizmene nedjelje pripravnici za prvu pričest, ako je moguće, prime prvopričesnički molitvenik, a krizmanici knjigu Evanđelja, te da na Petu korizmenu nedjelju krizmanici prime križ koji će ih podsjećati na slavlje svete potvrde u kojem su ugrađeni u puno zajedništvo Crkve, a prvopričesnici budu označeni križem na čelu.

Trebalo bi roditeljima i kumovima protumačiti kako su to najbolji prvopričesnički i krizmani darovi, koji ih upućuju na stvarnost vjere čiji su dionici postali po primanju navedenih sakramenata. Korizmena priprava za svete sakramente ima svoje središte i vrhunac u uskrsnom bdijenju, kada će kandidati zajedno s cijelom župnom zajednicom obnoviti svoja krsna obećanja.

Pri svršetku svakog korizmenog nedjeljnog slavlja može se ponoviti poticaj (actio) s korizmenog programa petkom koji će cijela župna zajednica nastojati ostvarivati u tjednu koji započinje.

c) Postavljanje vjernika laika u službu liturgijskih čitača

Više puta, napose na minulim arhiđakonatskim susretima župnih lektora, istaknuto je kako tijekom Godine Božje riječi osobitu pozornost želimo posvetiti skupini, ili zboru lektora – čitača u našim župnim zajednicama. Osim što naviještanje Božje riječi, kao važna liturgijska služba, treba biti dobro organizirano a osobe za to primjereno pripravljene, dostojno je da svi župni lektori po mogućnosti jedne korizmene nedjelje budu na svetoj misi obredno postavljeni u službu. Na taj način u svijesti navjestitelja Božje riječi i cijele župne zajednice bit će istaknuta važnost spomenute službe u bogoslužju. Župnik će zajedno s članovima Župnog pastoralnog vijeća, napose odborom za liturgijski i molitveni život provjeriti prikladnost dosadašnjih lektora te promisliti i o drugim osobama koje su primjerom života prikladne za vršenje navedene službe. Budući da je lektor liturgijska služba, donijet će odluku i o liturgijskoj odjeći koju navjestitelji Božje riječi trebaju nositi u službi. Potom će na središnjem nedjeljnom euharistijskom slavlju izabrane vjernike laike od dosadašnjih i novih osoba postaviti za čitače obredom koji dostavljamo u prilogu. Razložno je povjeriti navedenu službu na određeno vrijeme od pet godina, kako bi se nakon toga mogla provjeriti daljnja prikladnost lektora za vršenje te službe. Nakon toga, župnik će Pastoralnom centru u Požegi dostaviti popis postavljenih lektora (ime i prezime, datum rođenja i adresu).

Želio bih podsjetiti kako je dobro u korizmeni program uključiti i neke druge sastavnice po kojima će pripravnici za prvu pričest i potvrdu stjecati iskustvo vjere i svjedočiti je. Među ostalim na svršetku euharistijskog slavlja Prve korizmene nedjelje prikladno je svima njima uručiti Caritasove kutijice u koje će sami stavljati za potrebne ono što su sebi uskratili ili što su od drugih zatražili te će to prinijeti za prikazni dar na misi Večere Gospodnje na Veliki četvrtak, a župnici će ih predati biskupijskom Caritasu za potrebe siromašne djece. Kod krizmanika valja razvijati kršćansku osjetljivost za siromašne i bolesne osobe i na taj način da se uključuju u Caritasove programe posjeta i pomoći takvim osobama.
Krizmanici iz župa Posavskog i Katedralnog arhiđakonata imaju priliku pridružiti se Križnom putu mladih koji ove godine polazi od Lužana i vodi preko Pleternice do Požege. Uz to, kandidati za svetu potvrdu iz župa Katedralnog arhiđakonata sudjelovat će na misi Posvete ulja u Katedrali na Veliki četvrtak.

Zahvaljujem svećenicima i njihovim suradnicima, napose vjeroučiteljima i župnim lektorima za sve ono što će tijekom ovogodišnje korizme u Godini Božje riječi činiti. Neka Bog blagoslovi sav naš trud i nastojanja oko dubljeg života u skladu s Božjom riječju“, zaključuje biskup Antun.