Prijenos svete mise, krunice i kateheze za prvopričesnike – utorak, 31. ožujka

Pridružite se prijenosu euharistijskog slavlja iz požeške Katedrale u 18,30 sati. Prije svete mise od 17,45 pratite kratku katehezu za prvopričesnike na temu „Posljednja večera – euharistija“ koju je pripremila vjeroučiteljica Ana-Marija Biršić Glibo, a održat će je vjeroučiteljica Patricija Brdar kao pomoć u pripravi kandidata za sakrament prve pričesti u ovim izvanrednim okolnostima u kojima se nalazimo.

Nakon kateheze, pripremajući se za euharistijsko slavlje, molimo žalosna otajstva Krunice Blažene Djevice Marije.