Prijenos svete mise, krunice i kateheze za krizmanike  – srijeda, 1. travnja

Pridružite se u 18,30 sati prijenosu euharistijskog slavlja iz požeške Katedrale. Prije svete mise od 17,40 pratite kratku video-katehezu za krizmanike na temu „Sakramenti – dioništvo Božje milosti” koju je pripremio vjeroučitelj Darko Papak, a održat će je svećenik i vjeroučitelj Krunoslav Siroglavić. Kateheza ima nakanu pomoći pripravu kandidata za sakrament svete potvrde u izvanrednim okolnostima u kojima se nalazimo.

Nakon kateheze molimo slavna otajstva Krunice Blažene Djevice Marije pripremajući se za euharistijsko slavlje.