Srijeda šestog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 16,12-15)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

¹² »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. ¹³ No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. ¹⁴ On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. ¹⁵ Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«


Poticaj na razmišljanje

Tekst sadrži peto obećanje o poslanju Duha, nutarnjeg učitelja i vođe u puninu istine. Nakon uvoda u temu (r. 12), ovaj ulomak, od teološke važnosti, razvija se u tri usporedna retka koji svaki završava istom formulom (»navješćivat će vam«: r. 13, 14 ,15) i u kojima se susljedno spominju tri božanske osobe: Duh, Krist i Otac.

Isus bi htio svojima objaviti još mnogo toga, ali oni sada nisu u stanju to razumjeti. Prethodno će trebati primiti Duha. Branitelj će biti pomoć učenikâ i on će ih upućivati »u svu istinu« (r. 13), to jest uspostavit će novo razdoblje poznavanja Isusove riječi. Njegovo poučavanje odvijat će se u intimnosti srca svakog učenika, po kojem će spoznati tajne Kristove istine i učiniti da one uđu u njih. Zadaća Duha bit će slična onoj Isusovoj, ali usmjerena na prošlost i na budućnosti. Kao što je Sin u svom zemaljskom životu sve činio u suglasnosti i jedinstvu s Ocem, tako će i Duh u vrijeme Crkve djelovati u savršenoj ovisnosti o Isusu i »govoriti ono što čuje« (r. 13c). On će suditi u nutarnjem razumijevanju Isusove riječi, štoviše samog Isusa, i »navješćivat će ono što dolazi« (r. 13d). to jest ukazivat će na stvarnost Boga i ljudi iz perspektive Oca i Sina; na istinit će način pružati spoznaju događaja u svijetu i povijesti u perspektivi uvijek nove i nutarnje kreativne novosti koja je započela Kristovom smrću i uskrsnućem.


Molitva

Pomozi mi, Gospodine, da se oslobodim mnogih stvari koje mi priječe razumjeti »svu istinu«, razumjeti tvoje riječ u današnjici, ono što mi govoriš za moju sadašnjost, ono što moram činiti ovdje i sada, osobito kako moram vidjeti moj život te ono što se događa mojoj braći, u ovoj mojoj situaciji. Očisti moje srce, da moje nutarnje oko može vidjeti tvoje putove, da moje nutarnje uho može čuti tvoju volju, da moji osjećaji budu usmjereni prema tebi.

Mnogo je toga što mi se predlaže. Komunikacijska sredstva danas me preplavljuju različitim i proturječnim porukama. Često ne znam kako se usmjeriti. Daj mi slobodno i spokojno srce da ti dopustim govoriti, daj mi ponizno srce da slušam glas tvoje Crkve koja me usmjerava. Iznad svega učini da me smjernice svijeta ne uvjetuju toliko da u njihovu svjetlu slijedim tvoje smjernice. Ako želim biti svjetlo svijeta, moram prosuđivati rješenja svijeta svjetlošću koja dolazi od tebe. Sad procesom istančanog razlučivanja, sad s potrebnom prodornošću. Očisti me i prosvijetli me o Gospodine!


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Od mojega će uzimati i navješćivati vama « (Iv 16,14).