Četvrtak prvog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Iz 26, 1-6; Ps 117, 1 i 8-9. 19-21. 25-27a; Mt 7, 21. 24-27.

Klanjanje: Bokšić.


Evanđelje dana (Mt 7, 21. 24-27)

“U Kraljevstvo će nebesko ući onaj koji vrši volju Očevu.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.
Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvrši ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer — utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«


Razmišljanje

Komentar na ove Riječi je „suvišan“. Same po sebi su razumljive i jasne. Dobro se zapitati: jesam li pravi Isusov učenik? Gradim li svoj život na stijeni koja je Krist – Bog? Moramo znati, nije po sebi loše nazivati Boga Njegovim Imenom, obraćati Mu se s „Gospodine”. To, štoviše, jest potrebno – ali to nije dovoljno. Ako ispovijedam svoju vjeru samo ustima, a ne živim po njoj – nije dovoljno. Riječi volja Oca u Matejevu evanđelju imaju dva značenja koja se međusobno upotpunjavaju: plan Božjeg spasenja te svi zahtjevi za svagdašnji život. U ovoj prispodobi radi se upravo o tim zahtjevima za naš život. Bog od nas traži da živimo po Njegovoj Riječi, po Njegovim uputama, savjetima, poukama – zahtjevima. Razmislimo u svojoj nutrini o svom načinu života. Koliko se to slaže s Božjim zapovijedima, Božjim zahtjevima, Njegovim poticajima u Svetom Pismu – pogotovo u Novom Zavjetu? Što bih trebao promijeniti? Na čemu bih mogao još poraditi? Nemojmo i mi graditi svoj život na pijesku, nego na čvrstoj Stijeni i tada nas ništa u životu neće moći srušiti, razdrmati, zgaziti. D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)