Petak sedmog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 21,15-19)

U ono vrijeme: ¹⁵ Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.«

¹⁶ Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me ?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi ovce moje!«

¹⁷ Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu: »Pasi ovce moje!«

¹⁸ »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.«

¹⁹ A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«


Poticaj na razmišljanje

Ulomak je sav usredotočen na lik Šimuna Petra. S dva mala pripovjedna dijela evanđelist pojašnjava koja je uloga apostola u crkvenoj zajednici: on je pozvan u službu pastira (r. 15-17), i dati svjedočanstvo svojim mučeništvom (r. 18-19). Gospodin, stoga, prije nego li će Petru povjeriti pastirsku službu Crkve, traži ispovijest ljubavi. To je neophodan uvjet za vršenje službe duhovnog vodstva. Gospodin triput pita za Petrovu ljubav (r. 15, 16 i 17), svaki puta sve snažnije.

Isusovo uporno naglašavanje treba čitati kao uvjet za uspostavljanje odnosa sinovske prisnosti koju Petar treba imati s Gospodinom. Prije bilo kakve ljudske sposobnosti, Petrova se pastoralna služba temelji na odnosu nutarnjega povjerljivog zajedništva, a ne prestižnom ili moćnom položaju: riječ je o intimnosti koja se ne može izmjeriti ljudskim mjerilom, već koju poznaje sâm Gospodin koji proniče srce. Sin Božji, koji dobro poznaje duh apostola, odgovara povjeravajući mu poslanje da pase njegovo stado: »Pasi ovce moje« (r. 17c).

Na pastirsku službu potom se nadovezuje svjedočanstvo mučeništva. I Petar također mora svoju ljubav prema Isusu potvrditi darom svog života (usp. Iv 15,13). Ulomak završava s nekoliko redakcijskih riječi što ih je autor sabrao na temu hoda za Isusom. Poslanje Crkve i svakog njezina učenika uvijek ostaje hod za Isusom, jedinim modelom života.


Molitva

Na znam što da ti kažem, Gospodine, pred ovim razgovorom! Jednostavno to je sve! Tu je sav život, svo njegovo otajstvo, sva njegova svjetlost, sav njegov okus, sve njegovo značenje! Sva druga pitanja postaju jednostavne prigode da ti kažem moje ‘da’. A kako bi i moglo biti drugačije? Ti si me stvorio da mi kažeš da me ljubiš i da od mene zatražiš da ti uzvratim ljubavlju. Ti to od mene tražiš kao prosjak, šaljući mi svoga Sina kao slugu, kako te ne bih ljubio iz straha, ili iz divljenja pred tvojom veličinom, već da dotakneš tajne predjele mog srca, da me raniš svojim dobročinstvom, da me osvojiš ljepotom svog ispaćenog lica na križu.

Premda ti, poput Petra i više od Petra pokatkad višestruko oklijevam reći da te ljubim (jer sam grešnik koji ustraje u svom grijehu), ipak sada, u ovom trenutku, kako mogu da ti ne kažem da te ljubim? Da bih te želio ljubiti cijeloga života? Da se nikad ne bih želio odijeliti od tebe? Da želim svaku stvar i svaku osobu ljubiti u tebi? Da bih želio izgubiti svaku stvar, samo da ne izgubim tebe? O preljubljeni moj Gospodine, učini da ono što ti sada kažem ne bude zapaljena slama, već plamen koji se nikada ne gasi.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ljubiš li me?« (Iv 21,15).