Subota sedmog vazmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 21, 20-25)

U ono vrijeme: ²⁰ Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: »Gospodine, tko će te to izdati?«

²¹ Vidjevši ga Petar kaže Isusu: »Gospodine, a što s ovim?« ²² Odgovori mu Isus: »Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!«

²³ Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao: »Neće umrijeti«, nego: »Ako hoćeš da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga?«

²⁴ Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo. ²⁵ A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale.


Poticaj na razmišljanje

Svršetak Ivanova evanđelja odnosi se na vlastito poslanje ljubljenog učenika. Ulomak je sastavljen od dva mala dijela, koja su ovako podijeljena: proricanje budućnosti ljubljenog učenika (r. 20-23) i drugi zaključak evanđelja (r. 24s).Redaktor ovog 21. poglavlja, sučeljavanjem između Petra i drugog apostola kani na nedvojbeni način identificirati »učenika kojega je Isus ljubio« (Iv 13, 23; 19, 26; 21, 7.20). Pitanje koje potom Petar postavlja Isusu o sudbini voljenog učenika dobiva od strane Učitelja nedvosmisleni odgovor koji potvrđuje Božju suverenu slobodu s obzirom na svakog čovjeka. No, možda se ovi tajanstveni retci mogu osvijetliti nastojanjem da se istakne određena povijesna pozadina vremena u kojem autor piše. Tekst nije bio izazvan toliko raspravama u počecima Crkve između Petrovih učenika i onih ljubljenog učenika o ‘primatu’ ovog prvog. Prije svega,  tekst je umetnuo redaktor poglavlja da pokaže, na povijesnoj osnovi, dvije stvari: a) da je neutemeljeno rašireno mišljenje po kojem ljubljeni učenik nikad ne bi umro; b) da je ta smrt, jednom kad je nastupila, Gospodinu bila jednako važna kao i mučeništvo koje je podnio apostol Petar.

Konačno, završni retci (r. 24s) naglašavaju jednu jednostavnu, ali istinitu stvar: Isusova objava, povezana s otajstvom njegove osobe, jest nešto tako veliko i duboko da izmiče čovjekovu dohvatu.


Molitva

Pomozi mi, Gospodine, da mogu podnositi mnoga zla u zemlji umirućih, kako bih uživao u tvojim dobrima u zemlji živih.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ti idi za mnom!« (Iv 21,22b).