Biskupovo pismo na završetku nastavne godine 2019./20.

Prigodom završetka nastavne godine 2019./20 požeški biskup Antun Škvorčević uputio je pismo roditeljima školske djece, svećenicima, vjeroučiteljima i učiteljima u kojem kaže:
„Ovih dana završava nastavna a potom i školska godina, koja se zbog ugroze koronavirusom tijekom drugog polugodišta odvijala online u obiteljima. Navedena ugroza onemogućila je i naša redovita okupljanja u crkvi kao i na župnoj katehezi te se povezanost s Crkvom i neposredna priprava za prvu svetu pričest i potvrdu, ostvarivala jednim dijelom također digitalno. Rado se pridružujem se djeci i mladima te svim školskim djelatnicima u zahvalnosti Bogu za pomoć, svjetlo i snagu primljenu tijekom školske godine 2019./2020. Od srca zahvaljujem svima onima koji su požrtvovnošću i marom u spomenutim izvanrednim okolnostima pridonijeli uspješnom završetku školske godine te pomogli djeci i mladima da nakon prestanka obustave okupljanja u svojim župama nastave sudjelovati u pripravi za slavlje prve svete pričesti i sakramenta svete potvrde. Posebnu zahvalnost želio bih izraziti svećenicima, roditeljima, učiteljima, i vjeroučiteljima koji su posvjedočili od kolike je važnosti suradnja u nastojanju oko odgoja i obrazovanja mladih naraštaja za cjelovite osobe.
Navedeno iskustvo potiče nas da i dalje zajednički poduzimamo sve ono što služi dobru djece i mladih, od vrtićke i osnovnoškolske do srednjoškolske dobi, napose njihovu duhovnom rastu. Pozivam roditelje da se posluže svojim pravom te u javnim dječjim vrtićima zatraže od ravnatelja da za njihovu djecu organiziraju predškolski vjerski odgoj i oblikuju odgojne skupine, koje će voditi osposobljene odgajateljice u vjeri. Od sljedeće školske godine u prvim razredima javnih osnovnih škola, dosadašnjim izbornim predmetima, među kojima je i vjeronauk, pridružuje se i informatika. Zacijelo će roditelji znati tako odabrati izborne predmete da među njima u svakom slučaju bude vjeronauk kao bitna sastavnica odgoja njihove djece unutar školskog obrazovnog sustava, imajući na umu da je on i jedan od uvjeta za primanje prve svete pričesti i sakramenta svete potvrde.
Za razliku od drugih izbornih predmeta, katolički vjeronauk u skladu s Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture te njegovim provedbenim aktima ima poseban status po tome što se održava u okviru redovite nastavne satnice te je njegova alternativa samo neki drugi konfesionalni vjeronauk, a u srednjoj školi to može biti i etika. Upisom na katolički vjeronauk u srednjoj školi mladi svjedoče kako su po sakramentu svete potvrde snagom Duha Svetoga postali dionici duboke duhovne ukorijenjenosti u Isusa Krista i njegovu Crkvu te ostaju s njime trajno povezani u svom hodu prema konačnom smislu života.
Suradnja između roditelja i svećenika, vjeroučitelja i učitelja u školi i župi od velike je važnosti za jedinstven pristup odgoju djece i mladih i njihovoj cjelovitoj izgradnji, rastu i sazrijevanju. Neka Bog blagoslovi sve ono što ćemo u tom pogledu nastojati i dalje zajednički činiti za njihovo dobro. Uz srdačan pozdrav u Gospodinu.“, zaključuje biskup Antun.