Sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije

U Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi, 23. lipnja održana je sjednica Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije. Nakon molitve Trećega časa, biskup je pozdravljajući nazočne vijećnike izrazio radost što se ovih dana često susrećemo na slavljima sakramenta svete potvrde, što svjedoči da smo izašli iz stanja potpune izolacije zbog ugroze koronavirusom, poštujući i dalje sve mjere opreza. Kazao je da iskustvo, kako pozitivno tako i negativno, koje smo tijekom toga stanja stekli valja ugraditi u naš daljnji svećenički život i pastoralno djelovanje. Zahvalio je svećenicima što su tijekom tog neredovitog stanja nastojali živjeti svoju svećeničku duhovnost i propitivati koje je njihovo poslanje u izvanrednim okolnostima. Tko je zahvaćen pastoralnim žarom uvijek će znati pronalaziti načine kako djelovati za spasenje duša po načelu »salus animarum suprema lex«. Osobito im je zahvalio što su uz oprez i razboritost tražili načine kako vršiti svoje poslanje na način da ne dokidaju svetinje nego im nastoje služiti prilagođeno situaciji. Spomenuo je da je slavljenje svete mise i bez sudjelovanja naroda bilo čin Crkve i očitovanje njezine duhovne povezanosti s vjernicima, čemu su pridnijeli i online prijenosi svetih slavlja.

Istaknuo je snažno iskustvo na karitativnom području, djelovanje volontera u pojedinim župama koji su s naslova vjere svjedočili ljudsku blizinu, duhovnu i materijalnu potporu onima kojima je bila najpotrebnija. Osvrnuo se na iskustvo online kateheza za prvopričesnike i krizmanike u njihovoj pripravi za sakramente, koja se zbog ugroze koronavirusom nije mogla odvijati redovitim putem. Biskup je naglasio kako smo time dali svjedočanstvo, ne samo roditeljima i drugim našim vjernicima, nego i široj društvenoj javnosti koliko su nam važne svetinje i kako se ne želimo olako pomiriti s odgodom uključivanja djece i mladih u njihova primanja za neka buduću vremena, za koja nam nitko ne može jamčiti da će biti povoljnija od stanja u kojem se trenutno nalazimo. Obrazložio je kako spomenute online kateheze nisu obezvrijedile niti podcijenile ono što su svećenici prethodno činili u pripravi djece i mladih za prvu pričest i krizmu. Istaknuo je kako je obvezatnost tih kateheza za primanje navedenih sakramenata bila utemeljena na odluci Požeške biskupije da omogući djeci i mladima pristup prvoj pričesti i svetoj potvrdi i u izvanrednim okolnostima obustave održavanja susreta neposredne priprave okupljanjem na župnim katehezama, koja nisu bila dopuštena niti nakon popuštanja mjera opreza. Dodao je da se time željelo posvjedočiti djeci i mladima, roditeljima i društvu kako se Crkva s obzirom na primanje svetih sakramenata može organizirati i u izvanrednim okolnostima. Zahvalio je Pastoralnom centru na čelu s Robertom Kupčakom i njegovim suradnicima, kao i Marijanu Paveliću, koji su oblikovali skupinu vjeroučitelja i drugih suradnika za izradu online kateheza i za internetski prijenos misnih slavlja. Ustvrdio je da je upotreba digitalnih sredstava u vrijeme ugroze koronavirusom očitovala njihovu važnu ulogu u pastoralu te da je ova sjednica usredotočena na vrednovanje tog iskustva i razmatranje mogućnosti koje mrežna komunikacija pruža u našem djelovanju.

U okviru središnje točke dnevnog reda „Pastoralni izazovi ugroze koronavirusom“ biskupijski povjerenik za medije Marijan Pavelić progovorio je o „Internetu i društvenim mrežama u službi pastorala i komunikacije s vjernicima“. Napravivši kratku analizu online komunikacije s vjernicima tijekom zabrane vjerskih okupljanja istaknuo je kako je u tom periodu emitirano 150 sati različitih programa: prijenosa euharistijskih slavlja, pobožnosti, kateheza, kulturnih, glazbenih i drugih programa koje je pogledalo više od 200.000 posjetitelja. Ukazao je na određena pozitivna iskustva koja su došla do izražaja u izolaciji: neprekinuta duhovna povezanost unutar mjesne Crkve između biskupa, svećenika i vjernika; povezivanje vjernika s različitih strana svijeta; aktivno sudjelovanje vjernika u praćenju online sadržaja, kao i tehničke prednosti online prijenosa i komunikacije s vjernicima. Dotaknuo se online priprave za prvu svetu pričest i svetu potvrdu za koje su, u suradnji s vjeroučiteljima na temelju pripremljene te posebno grafički i sadržajno oblikovane građe, snimljene i video-kateheze. Spomenuta građa i kateheze pokazala su se izuzetno korisnima te su je preuzimali katehetski uredi nekoliko biskupija kao i vjeroučitelji, a dio kateheza je prikazivan i na Laudato TV. Povjerenik Pavelić je predložio određene daljnje programe koji bi se ostvarivali u okviru Povjerenstva za medije u koordinaciji Pastoralnog centra: prijenosi euharistijskih slavlja, određeni video-uradci za potrebe pastorala duhovnih zvanja kao što su svjedočanstva duhovnog poziva te razni prigodni video-prilozi koji bi pratili pastoralni kalendar i aktualnosti iz života Crkve: prilozi o hodočašćima i svetištima, kratke kateheze u prigodi većih svetkovina, tumačenja nedjeljne Božje riječi i prilozi svjedočanstava o pastoralno aktivnim vjernicima laicima (ministrantima, čitačima, pjevačima, karitasovim volonterima, animatorima i drugima).

Predstojnik Katehetskog ureda Robert Kupčak, govoreći o „župnoj katehezi, napose pripravi za prvu svetu pričest i potvrdu i vjeroučiteljskoj suradnji“ predstavio je način na koji se vjeroučitelje uključilo u izradu katehetske građe kao i način na koji se ista građa, po iskustvu nastave na daljinu u javnim školama, društvenim mrežama posredovala pripravnicima za svete sakramente. Istaknuo je pozitivne povratne reakcije roditelja i vjeroučenika kao i vjeroučitelja koji su veoma spremo prihvatili pripravljenu građu i zadatak s njome povezan. Kazao je uz to kako je iskustvo online priprave očitovalo važnost komplementarnosti i sinergije školskog vjeronauka i župne kateheze. Predložio je da se u suradnji s vjeroučiteljima i povjerenstvom za medije pripravi katehetska građa za godinu neposredne priprave za prvu pričest i potvrdu koja bi se oslanjala na znanja usvojena na školskom vjeronauku, a prateći liturgijsku godinu nastojala djecu povezivati s aktivnostima u župnoj zajednici.

U raspravi koja je uslijedila, biskup Antun je istaknuo kako je, između ostalog, jako dobro što se u spomenutim okolnostima aktiviralo vjeroučitelje i uključilo ih u održavanje župne kateheze, ali i što su posebnu ulogu u pripravi za sakramente imali roditelji, čija je to primarna zadaća kao prvih odgojitelja u vjeri. Vijećnici su pohvalili skupinu vjeroučitelja i svećenika koji su u okviru Pastoralnog centra radili na katehezama te u isto vrijeme istaknuli važnost posredovanja iskustva vjere u neposrednom osobnom kontaktu s djecom i mladima. Povjereniku Paveliću dan je zadatak da u suradnji s biskupijskim Pastoralnim centrom osmisli način te okupi skupinu osoba koja će tehnički i sadržajno voditi brigu oko izrade katehetske građe, u čemu će od osobite pomoći biti vjeroučitelji, te bi se spomenuti projekt mogao predstaviti sudionicima ovogodišnjeg Biskupijskog dana. Pored toga istaknuta je potreba za nastavkom suradnje s određenim medijima, napose Laudato TV kroz izravne prijenose euharistijskih slavlja i posredovanje drugih sadržaja koji će crkvenu i društvenu javnost upoznavati s pastoralnim nastojanjima požeške mjesne Crkve.

Potom je biskupijski povjerenik za pastoral mladih Krunoslav Siroglavić progovorio na temu „Župni animatori – suradnici i pastoral mladih“. Istaknuo je potrebu da se mladima iskaže povjerenje u određenim pastoralnim aktivnostima u župi i biskupiji, kako bi se oni osjećali korisnima. U tom kontekstu prikazao je projekt župnih animatora, koji se u Požeškoj biskupiji provodi pet godina i kojim je više od 250 mladih osposobljeno biti suradnicima svojih župnika. Naveo je aktivnosti u kojima su animatori angažirani na biskupijskoj razini: Katolička malonogometna liga, Biskupijski križni put mladih, Biskupijski kamp za mlade, glazbeno-duhovni program „Otvorite vrata Kristu“. Istaknuo je potrebu stvaranja biskupijske platforme na facebooku koja bi povezivala mlade i informirala ih o aktivnostima koje povjerenstvo za njih organizira.

Povjerenik za pastoral duhovnih zvanja Marijan Pavelić izložio je vijećnicima „Neka pitanja iz pastorala duhovnih zvanja“. Podsjetio je na susrete ministranata u Kolegiju Požeške biskupije na kojima je tijekom ove pastorlane godine sudjelovalo više od stotinu dječaka sedmih i osmih razreda kao i na susret srednjoškolaca koji je održan u Domu sv. Augustina u Velikoj. Pored toga, ukazao je na važnost Djela za duhovna zvanja čiji su popisi ažurirani i koje trenutno broji gotovo 1500 članova iz 52 župe, istaknuvši zašto je dobro da se vjernici udružuju i međusobno ohrabruju u tako plemenitoj nakani. U raspravi koja je uslijedila postavilo se pitanje mogućnosti da ovi susreti dječaka u Kolegiju traju dva dana. Istaknuta je povezanost između Djela za duhovna zvanja i sestara klarisa u Požegi, koje svojom molitvom i žrtvom djeluju za duhovna zvanja i svećeničku svetost, što je biskup Antun posebno istaknuo u svom pismu za ovogodišnju Nedjelju Dobrog pastira i 20. obljetnicu sestarske prisutnosti u Požegi.

U daljnjem tijeku sjednice sudski vikar Želimir Žuljević upoznao je vijećnike s provedbom odredbi pape Franje u Apostolskom pismu „Vos estis lux mundi“ kojima se traži da se na biskupijskoj razini uspostavi stabilna struktura za primanje dojava kaznenih djela spolnog zlostavljanja maloljetnih i ranjivih osoba od strane klerika, vjeroučitelja, djelatnika katoličkih škola i drugih crkvenih ustanova te utvrđivanje njihove istinitosti, kao i daljnje postupanje u skladu s crkvenim i civilnim zakonodavstvom. Kazao je da je u tom smislu biskup Antun minuloga 19. svibnja osnovao Povjerenstvo Požeške biskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba pri Uredu za crkveno-pravna pitanja te je vijećnike upoznao s njegovom strukturom i članovima, istaknuvši da je u to uključen i Centar „Pro vita et familia“. Istaknuo je važnost preventivnog djelovanja, podsjetivši na poseban dokument koji je Požeška biskupija izradila za djelatnike svojih ustanova.

Biskupijski ekonom Robert Mokri podsjetio je vijećnike na određena pitanja upravljanja župnim vremenitim dobrima, spomenuvši i poteškoće koje je stanje ugroze koronavirusom donijelo napose za izvanredno upravljanje,  odgodivši gradnje, koje nije moguće financirati iz redovitog proračuna. Biskup je izvijestio vijećnike da je kamerunskoj biskupiji Ngaoundéré u kojoj djeluje naš misionar Karlo Prpić, minulih dana upućen novčani iznos za 1500 misnih intencija koje svećenicima spomenute biskupije omogućuju dostojnu egzistenciju, osobito s obzirom na tešku situaciju ugrozue koronavirusom i u spomenutoj afričkoj zemlji, kako mu je nedavno za Duhove pisao biskup Emmanuel Abbo. Zahvalio je svećenicima što svojom savjesnošću u odnosu na intencije to omogućuju.

Pri koncu sjednice spomenuta su i neka aktualna pastoralna pitanja, među kojima i hodočašća u marijanska svetišta tijekom ljeta, te je zaključeno kako se ona neće dokinuti nego prilagoditi trenutnom epidemiološkom stanju. Biskup je pozvao vijećnike na molitvu za trojicu nedavno preminulih svećenika Požeške biskupije i za dvojicu đakona koji će iduće subote biti zaređeni za prezbitere.