Razrješenja i imenovanja u Požeškoj biskupiji 2020.

Patrik ALATIĆ, razriješen službe upravitelja Župe Gospe Fatimske u Našicama i imenovan upraviteljem Župe sv. Marka Evanđelista u Našicama te povjerenikom za pastoral Roma u Požeškoj biskupiji;

Stjepan BAKARIĆ, razriješen službe župnika Župe sv. Jurja Mučenika u Vrbovi i umirovljen zbog zdravstvenih razloga;

Bernard fra BARBARIĆ, imenovan župnikom Župe sv. Roka u Virovitici;

Zoran fra BIBIĆ, razriješen službe župnika Župe sv. Antuna Padovanskog u Našicama;

Grgur fra BLAŽEVIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Roka u Virovitici;

Gabrijel fra BOŠNJAK, mladomisnik, imenovan župnim vikarom u Župi Duha Svetoga u Požegi;

Ivica mr. BOŠNJAK, imenovan biskupskim delegatom za trajnu formaciju svećenika i đakona Požeške biskupije;

Rozo fra BRKIĆ, razriješen službe župnika u Župi sv. Roka u Virovitici;

Ivan CERTIĆ, imenovan upraviteljem Župe Gospe Fatimske u Našicama;

Petar fra CVEKAN, imenovan župnikom Župe sv. Antuna Padovanskog u Našicama;

Celestin fra ČAKARIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Roka u Virovitici i imenovan pastoralnim suradnikom i istoimenoj Župi;

Marko mr. ČUBELIĆ, imenovan upraviteljem Župe sv. Marije Magdalene u Bebrini te upraviteljem Župe sv. Mihaela Arkanđela u Dubočcu;

Matej FILIPOVIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Terezije Avilske u Požegi te upućen na dvogodišnji postdiplomski studij u Rim;

Pavle FILIPOVIĆ, razriješen službe upravitelja Župe sv. Terezije Avilske u Suhopolju i imenovan župnikom Župe sv. Nikole Biskupa u Međuriću;

Valent FURJAN, razriješen službe upravitelja Župe Kraljice Svete Krunice u Cabuni te službe dušobrižnika u Općoj županijskoj bolnici u Virovitici i imenovan župnikom Župe sv. Jurja Mučenika u Vrbovi i upraviteljem Župe sv. Marije Magdalene u Štivici;

Stjepan fra HRKAČ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama;

Mijo fra HRMAN, razriješen službe župnog vikara u Župi Duha Svetoga u Požegi;

Krunoslav JURAKOVIĆ, razriješen službe upravitelja Župe sv. Nikole Biskupa u Međuriću;

Goran KOVAČEVIĆ, razriješen službe upravitelja Župe sv. Marije Magdalene u Bebrini te službe upravitelja Župe sv. Mihaela Arkanđela u Dubočcu;

Milan fra KRIŠTO, razriješen službe župnika Župe Duha Svetoga u Požegi te službe povjerenika za osobe posvećenog života u Požeškoj biskupiji;

Ljubiša KRMAR, razriješen službe upravitelja Župe Presvetog Trojstva u Turnašici i imenovan upraviteljem Župe sv. Terezije Avilske u Suhopolju;

Josip mr. KRPELJEVIĆ, razriješen službe biskupskog delegata za trajnu formaciju svećenika i đakona Požeške biskupije te voditelja đakonskog praktikuma u Požeškoj biskupiji;

Marino fra KUZMINSKI, imenovan župnim vikarom u Župi sv. Roka u Virovitici;

Nikola LEGAC, razriješen službe upravitelja Župe sv. Marka Evanđelista u Našicama te povjerenika za pastoral Roma u Požeškoj biskupiji i imenovan upraviteljem Župe Presvetog Trojstva u Turnašici te dušobrižnikom u Općoj županijskoj bolnici u Virovitici;

Zvonimir fra LUTROVIĆ, imenovan župnim vikarom u Župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama;

Nenad fra METER, razriješen službe župnika u Župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Zapolju i imenovan župnim vikarom u Župi sv. Petra Apostola u Cerniku;

Marko MILAKOVIĆ, mladomisnik, imenovan župnim vikarom u Župi sv. Terezije Avilske u Požegi;

Robert MOKRI, razriješen službe biskupskog delegata za bogoslove Požeške biskupije;

Oktavijan fra NEKIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama i imenovan pastoralnim suradnikom u istoimenoj Župi;

Drago fra RADELIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Petra Apostola u Cerniku i imenovan pastoralnim suradnikom u istoimenoj Župi;

Krunoslav mr. SIROGLAVIĆ, imenovan biskupskim delegatom za bogoslove Požeške biskupije;

Matej SILUKOVIĆ, mladomisnik, imenovan za službu osobnog tajnika požeškog biskupa i bilježnika Biskupskog ordinarijata u Požegi;

Darko fra SUDARIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi Duha Svetoga u Požegi i imenovan župnikom istoimene Župe;

Darijo ŠIMIĆ, imenovan upraviteljem Župe Kraljice Svete Krunice u Cabuni;

Josip fra ŠOŠTARIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Petra Apostola u Cerniku i imenovan župnikom Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Zapolju;

Augustin TAŠIĆ, razriješen službe upravitelja Župe Svetog Ivana Krstitelja u Crncu i privremeno oslobođen pastoralne službe zbog osobnih razloga;

Franjo fra TOMAŠEVIĆ, razriješen službe župnog vikara u Župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama;

Josip VRAČARIĆ, razriješen službe upravitelja Župe sv. Marije Magdalene u Štivici i imenovan upraviteljem Župe Svetog Ivana Krstitelja u Crncu;

Josip fra VUKOJA, imenovan župnim vikarom u Župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama;

Mario fra ZUBAK, imenovan župnim vikarom u Župi Duha Svetoga u Požegi;

Želimir dr. ŽULJEVIĆ, imenovan povjerenikom za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba.