Raspored tečaja priprave za brak u Požeškoj biskupiji 2021./22.

NOVOGRADIŠKI I NOVOKAPELAČKI DEKANAT
Nova Gradiška – Dvorana bl. Alojzija Stepinca
(Župa Bezgrješnog začeća BDM, Alojzija Stepinca 1)
6. – 10. rujna 2021. u 19.30 sati
7. – 11. veljače 2022. u 19.00 sati
9. – 13. svibnja 2022. u 19.30 sati
12. – 16. rujna 2022. u 19.30 sati


NOVLJANSKI DEKANAT
Novska – Dvorana sv. Luke
(Župa sv. Luke Evanđelista, Trg L. I. Oriovčanina 12)
10., 11., 12., 18. i 19. rujna 2021. u 19.00 sati
4., 5., 6., 12. i 13. ožujka 2022. u 19.00 sati
9., 10., 11., 17. i 18. rujna 2022. u 19.00 sati


NAŠIČKI DEKANAT
Našice – Dvorana Emaus
(Župa sv. Antuna Padovanskog, Kralja Tomislava 1)
6. – 10. rujna 2021. u 19.30 sati
14. – 18. veljače 2022. u 19.30 sati
2. – 6. svibnja 2022. u 19.30 sati
5. – 9. rujna 2022. u 19.30 sati


VIROVITIČKI DEKANAT
Virovitica – Dvorana sv. Franje
(Župa sv. Roka, Zvonimirov trg 8)
13. – 17. rujna 2021. u 19.30 sati
8. – 12. studenoga 2021. u 19.30 sati
31. siječnja – 4. veljače 2022. u 19.30 sati
25. – 29. travnja 2022. u 19.30 sati
12. – 16. rujna 2022. u 19.30 sati


PAKRAČKI DEKANAT
Pakrac – Župna pastoralna dvorana
(Župa Uznesenja BDM, Trg pape Ivana Pavla II. br. 3)
10. – 11. rujna 2021. u 19.30 sati
17. – 18. rujna 2021. u 19.30 sati
11. – 12. veljače 2022. u 18.30 sati
18. – 19. veljače 2022. u 18.30 sati

Daruvar – Župna pastoralna dvorana
(Župa Presvetog Trojstva, Trg kralja Tomislava 5)
22. – 23. listopada 2021. u 19.30 sati
29. – 30. listopada 2021. u 19.30 sati
4. – 5. ožujka 2022. u 18.30 sati
11. – 12. ožujka 2022. u 18.30 sati


PLETERNIČKI DEKANAT
Pleternica – Dvorana sv. Valentina
(Župa sv. Nikole Biskupa, Fra Kaje Adžića 6)
11. – 15. listopada 2021. u 19.00 sati
14. – 18. veljače 2022. u 19.00 sati


POŽEŠKI I KAPTOLAČKI DEKANAT
Požega – Dvorana sv. Terezije Avilske (D. Lermana 1)
13. – 17. rujna 2021. u 19.30 sati
14. – 18. ožujka 2022. u 19.30 sati
9. – 13. svibnja 2022. u 19.30 sati
12. – 16. rujna 2022. u 19.30 sati


SLATINSKI DEKANAT
Slatina – Pastoralna dvorana sv. Josipa
(Župa sv. Josipa, Trg sv. Josipa 11)
20. – 25. listopada 2021. u 19.30 sati
14. – 18. veljače 2022. u 19.30 sati
9. – 13. svibnja 2022. u 19.30 sati
10. – 14. listopada 2022. u 19.30 sati