Raspored tečaja priprave za brak u Požeškoj biskupiji 2020./21.

NOVOGRADIŠKI I NOVOKAPELAČKI DEKANAT
Nova Gradiška, Dvorana bl. Alojzija Stepinca, Župa Bezgrješnog začeća BDM, Alojzija Stepinca 1.
14. – 18. rujna 2020. godine u 19.00 sati
8. – 12. veljače 2021. u 19.00 sati
3. – 8. svibnja 2021. godine u 19.30 sati

NOVLJANSKI DEKANAT
Novska, Dvorana sv. Luke, Župa sv. Luke Evanđelista, Trg L. I. Oriovčanina 12.
11., 12., 13., 19. i 20. rujna 2020. u 19.00 sati
19., 20., 21., 27., 28. veljače 2021. u 19.00 sati

NAŠIČKI DEKANAT
Našice, Dvorana Emaus, Župa sv. Antuna Padovanskog, Kralja Tomislava 1.
7. – 11. rujna 2020.
15. – 19. veljače 2021.
3. – 7. svibnja 2021.
6. – 10. rujna 2021.

VIROVITIČKI DEKANAT
Virovitica, Dvorana sv. Franje, Župa sv. Roka, Zvonimirov trg 8.
14. – 18. rujna 2020. u 19.30 sati
9. – 13. studenoga 2020. u 19.30 sati
1. – 5. veljače 2021. u 19.30 sati
12. – 16. travnja 2021. u 19.30 sati
13. – 17. rujna 2021. u 19.30 sati

PAKRAČKI DEKANAT
Pakrac, Pastoralna dvorana, Župa Uznesenja BDM, Trg pape Ivana Pavla II. br. 3.
11. – 12. rujan 2020 u 19.30 sati
18. – 19. rujna 2020 u 19.30 sati
12. – 13. veljače 2021. u 18.30 sati
19. – 20. veljače 2021. u 18.30 sati

Daruvar, Župna dvorana, Župa Presvetog Trojstva, Trg kralja Tomislava 5.
23. – 24. listopada 2020. u 19.30 sati
30. – 31. listopada 2020. u 19.30 sati
12. – 13. ožujka 2021. u 18.30 sati
19. – 20. ožujka 2021. u 18.30 sati

PLETERNIČKI DEKANAT
Pleternica, Dvorana sv. Valentina, Župa sv. Nikole Biskupa, Fra Kaje Adžića 6.
12. – 15. listopada 2020. u 19.00 sati
8. – 11. ožujka 2021. u 19.00 sati

POŽEŠKI I KAPTOLAČKI DEKANAT
Požega, Dvorana bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi, Trg Svetog Trojstva 18.
14. – 18. rujna 2020. u 19. 30 sati
22. – 26. veljače 2021. u 19. 30 sati
17. – 21. svibnja 2021. u 19.30 sati

SLATINSKI DEKANAT
Slatina, Pastoralna dvorana sv. Josipa, Trg sv. Josipa 11.
5. – 9. listopada 2020. u 19. 30 sati
15. – 19. veljače 2021. u 19. 30 sati
3. – 8. svibnja 2021. u 19. 30 sati