Uvođenje novoimenovanih župnika Požeške biskupije u župničku službu

Nakon prošlo-nedjeljnog uvođenja u službu prve skupine novoimenovanih župnika Požeške biskupije, u nedjelju 23. kolovoza tijekom središnjih župnih euharistijskih slavlja u službu su  sukladno crkvenim propisima uvedena još devetorica novih župnika. Požeški biskup Antun Škvorčević uveo je fra Bernarda Barbarića u službu župnika Župe sv. Roka u Virovitici, a fra Darka Sudarića u službu župnika Župe Duha Svetoga u Požegi.

U homiliji biskup je spomenuo kako Isus u današnjem evanđelju, poput djelatnika neke suvremene agencije za istraživanje  javnog mnijenja, ispituje svoje učenike kakvo je mišljenje ljudi s obzirom na njegovu osobu. Biskup je upozorio kako je za razliku od raznih ljudskih anketa koje traže odgovore redovito polazeći od nekih interesa političke, gospodarske ili neke druge naravi, Isusovo pitanje: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« i odgovor na njega ima za cilj da ljudi vjerom prihvate njegovu osobu i uđu u zajedništvo Božjeg života. Sam Isus je posvjedočio da odgovor »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga«  koji je Petar dao u ime svih drugih učenika  nije bio plod njegovih intelektualnih ili nekih drugih ljudskih sposobnosti ili interesa, nego je objava Oca nebeskog. »Istražujmo i ispitujmo što ljudi misle jedni o drugima i o različitim pitanjima našeg postojanja, ali zaustavimo se pred činjenicom da nam se Bog u Isusu Kristu u punini objavio, i u njemu nam obznanio tko je on nama a tko smo mi njemu. Nema zato važnijeg i većeg istraživanja negoli je pitanje koje je Isus postavio svojim učenicima: »A vi, što vi kažete, tko sam ja«, i nema točnijeg i presudnijeg odgovora od Petrova: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga«, ustvrdio je biskup. Protumačio je da su riječ »Krist« koja dolazi od grčke riječi »hrizein« što znači »mazati« i riječ »Mesija«, koja dolazi od hebrejske riječi »mašah«, što također znači »mazati« istoznačnice, jer se obje na hrvatske prevode s  »Pomazanik«. Isus Krist je Sin Boga živoga, pomazan Duhom Svetim, snagom Božje ljubavi koja nas jedina može izbaviti iz naših ljudskih nemoći, prolaznosti i u konačnici smrti, kazao je biskup. Naglasio je da je ta istina od presudne važnosti za svakog od nas osobno i za sve nas zajedno u Hrvatskoj, i da se Božje djelo spasenja, ostvareno za nas u žrtvi Isusove ljubavi na križu, po služenju Crkve obnavlja u svakoj svetoj misi. Izrazio je radost što postoji Isusova Crkva s papom na čelu, koji u ime svih vjernika kao nasljednik sv. Petra i danas, kao i minulih tisućljeća, u snazi Duha Svetoga svjedoči Isusu Petrove riječi: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga« i   »Gospodine, ti sve znaš; ti znaš da te volim«. Kazao je da je fra Bernard toj istini Božjoj o nama došao kao župnik služiti u zajedništvu Crkve, koje tvore papa, biskupi kao nasljednici apostolskog zbora, svećenici njihovi suradnici, te vjernici kao članovi Isusova općeg svećeništva snagom krsnog posvećenja i poslanja u Duhu Svetom. Crkva nije organizacija koju su smislili ljudi, niti građanska udruga, nego Isusov živi organizam, u koji se ulazi svetim krštenjem i postaje baštinikom vječnog života, ustvrdio je biskup, pozvavši sudionike slavlja da budu ponosni što pripadaju Kristovoj Crkvi u svojoj virovitičkoj župi i Požeškoj biskupiji.

Polazeći od naviještenog prvog čitanja u kojem prorok Izaija nadstojniku kraljeva dvora Šibni, koji je zloupotrijebio visoki položaj za svoje sebične interese, proriče da će Bog njegovu službu povjeriti drugom službeniku koji će mu biti vjeran  i na čija će pleća metnuti ključ od kuće Davidove, biskup je ustvrdio da je Isus ovo Izaijino proroštvo ostvario na Petru  povezano s drugim službama  koje je rasporedio u Crkvi, davši mu ovlast vezivanja i odrješivanja.  Kazao je kako Isus voli suradnike koji preuzimaju odgovornost u njegovoj Crkvi i koji u njoj obnašaju vlast  na način služenja. Danas Isus Krist  na svoj način povjerava i fra Bernardu  ključ da on kao zaređeni službenik u njegovoj Crkvi otključava – ne samostanska ili neka druga vrata – nego Božja milosna vrata, kako bi kroz njih tekla ona snaga i moć Božje životvorne ljubavi za koju on želi da dopre do svakog ljudskog srca žednog života, punine i smisla. Župnik fra Bernard treba zatvoriti i zaključati ona vrata kroz koja ljudska zloća, pokvarenost i nemoć želi provaliti u Božje svetinje i zagospodariti njegovom Crkvom, ustvrdio je biskup. Biskup je pozvao fra Bernarda da ostane vjeran svome svećeničkom poslanju, koje nije primio ni od politike ni od gospodarstva ni od bilo koje druge ljudske ustanove ili društvenog predstavnika, nego od samoga uskrsloga Isusa Krista. Ustvrdivši kako je ljutnja, koju poneki očituju prema službenicima Crkve kad vjerno vrše svoje od Boga primljeno poslanje, zapravo svjedoči nemoć onih koji žele da se Božji službenici ravnaju po ljudskim željama, biskup je poručio sudionicima slavlja: Hajdemo se ponašati po Božjem ključu koji nam je povjerio Isus Krist u Crkvi, otvarajmo prostore Božje da u njima neprestano živi njegova blizina, zajedništvo tijela i krvi Kristove, da među nama u zajedništvu naše Župe i Požeške biskupije neprestano odjekuje Božja moćna riječ, da se u crkvi i oko nje ne bavimo nemoćnim ljudskim riječima i praznim pričama koje služe tek nekim malim ljudskim taštinama. Izrazio je radost što vjernici dolaskom u crkvu na misna i druga slavlja svjedoče kako razumiju Boga u njegovim nakanama, te se pridružuju sv. Pavlu koji u ulomku današnjeg drugog čitanja  hvali i veliča Boga zbog mudrosti i nedokučivosti njegovih nauma spasenja, kao i sv. Franji i drugim svecima koji su Bogu otvorili prostore svoga života da on u njima može ostvarivati svoja velika djela. Poručio je sudionicima slavlja da će Bog po služenju njihova novog župnika u njihovim virovitičkim srcima moći onoliko ostvariti svoje spasonosne naume, koliko mu budu vjerovali, koliko mu se budu otvarali i s njime surađivali. Zamolio je sv. Roka, njihova župnog zaštitnika, neka svojim zagovorom pomogne da Bog snagom svoga Duha u njima pobjeđuje sve njihove prolaznosti i nemoći.