Predstavljen plan i program župne kateheze u Požeškoj biskupiji za vrijeme opasnosti koronavirusa

U Požegi je 26. rujna održan Biskupijski dan prigodom 23. obljetnice uspostave Požeške biskupije i ređenja njezina biskupa. Zbog izvanrednih okolnosti ugroze koronavirusom na njemu nisu bili u mogućnosti sudjelovati svi nositelji pojedinih službi u požeškoj mjesnoj Crkvi, kako je to bilo prethodnih godina, nego su – pridržavajući se propisanih i preporučenih mjera opreza – predstavnički sudjelovali svećenici pojedinog dekanata te vjeroučitelji iz pet stručnih županijskih vjeroučiteljskih vijeća, na čelu s dekanima i voditeljima vjeroučiteljskih vijeća. Program Biskupijskog dana, izravno prenošen internetskim putem na web i facebook stranici Požeške biskupije kako bi se s njime mogli upoznati i oni koji nisu mogli doći u Požegu, započeo je u Dvorani sv. Terezije Avilske molitvom Trećeg časa, nakon koje se sudionicima obratio požeški biskup Antun Škvorčević.

Biskup je u prigodnoj riječi istaknuo značenje njihova današnjeg okupljanja, jer je na programu razmišljanje o župnoj katehezi u izvanrednim okolnostima koronavirusa i suradnji na tom djelu svih onih koji imaju određeno poslanje u požeškoj mjesnoj Crkvi.  Podsjetivši na riječi iz Apostolskog pisma  pape Ivana Pavla II. o utemeljenju Požeške biskupije da se „preslavno djelo evangelizacije“ treba nastaviti novom snagom u Požeškoj biskupiji, pozvao ih je da provjere s kakvim duhovnim raspoloženjem trenutačno sudjeluju u evangelizacijskom poslanju. Kazao je kako stanje povezano s koronavirusom može oslabiti kod nas evangelizacijski žar te nam valja trajno imati na umu riječi apostola Pavla upućeno Korinćanima: „Jao meni ako evanđelja na navješćujem“. Spomenuo je da nas u našem djelovanju uvijek treba ohrabrivati  činjenica da nismo mi sami sebi dodijelili poslanje u Crkvi, nego uskrsli, živi Gospodin Isus, kojemu trebamo povjeriti svoje ograničene snage kako bi on po njima ostvarivao svoje djelo. Biskup Antun pozvao je sudionike Biskupijskog dana da kao i prijašnjih godina najprije svrnu pogled na ono što smo nastojali ostvarivati tijekom protekle pastoralne godine u izvanrednim okolnostima ugroze koronavirusom, a potom na temelju tog iskustva razmotre program župne kateheze u započetoj pastoralnoj godini. Podsjetivši kako su zatvaranje crkvi minulog proljeća i obustava redovitih pastoralnih okupljanja prouzročila u brojnim vjernicima i pastoralnim djelatnicima tugu, biskup je izrazio očekivanje da se to više neće dogoditi, te je sudionicima Biskupijskom dana zahvalio što ni i u takvim okolnostima nisu prestali pastoralno djelovati, nego su tražili nove načine komuniciranja s vjernicima. Osobito je istaknuo pozitivno iskustvo u pripravi djece i mladih za prvu pričest i krizmu tijekom korizme putem online kateheza, kao i nekih drugih aktivnosti koje smo ostvarivali držeći se načela „ne dokidati, nego prilagoditi“. Zahvalio je vjeroučiteljima koji su kao dio radne skupine pri Pastoralnom centru Požeške biskupije izradili online kateheze, i svima onima koji su se njima služili u pripravi za sakramente. Kazao je kako smo minule pastoralne godine stekli dragocjeno iskustvo da se online putem može odvijati ne samo program vjeronauka u školi, nego i župna kateheza. Napomenuo je kako moramo biti svjesni ograničenja i nepotpunosti virtualnog komuniciranja općenito, a osobito kad je riječ o župnoj katehezi. Naime, župna kateheza je uvođenje u život po vjeri i stjecanje iskustva života po vjeri, što se postiže osobnim susretima i konkretnim životom u župnoj zajednici. Istaknuo je da radi toga trebati dati prvenstvo organiziranju vjeronaučnih susreta u župama, gdje god i kad god to bude moguće. Ako to ne bude moguće, koristit ćemo druge modele po uzoru na one kojima se trenutno služe u organiziranju nastave u školama. Kazao je kako ne bismo smjelo dopustiti da pretjerani strah od zaraze oslabi hrabrost i duhovni žar pastoralnih djelatnika u njihovu evangelizacijskom poslanju. Svim sudionicima poželio je plodne trenutke promišljanja o poslanju koje im je svima zajedničko. Pozvao ih je da za vrijeme odmora razgledaju u Maloj dvorani sv. Terezije izložbu slika i kipova umjetnika Šime Perića, koja je otvorena prethodnog dana, u svijesti kako je vjeri i kulturi zajednička onostranost, te je njihov susret i dijalog važan za evangelizaciju.

Potom su Robert Kupčak, voditelj Pastoralnog centra,  Marijan Pavelić, biskupijski povjerenik za medije i Zvonimir Zelenika, vjeroučitelj predstavili model održavanja župne kateheze u župama Požeške biskupije tijekom započete pastoralne godine u uvjetima ugroze koronavirusom, napose u pripravi kandidata za prvu svetu pričest i svetu potvrdu. Voditelj Centra Kupčak ponajprije je prisutne podsjetio na okolnosti koje su dovele do obustave crkvenih i drugih okupljana te nas potaknule na promišljanje i traženje novih načina evangelizacije i komunikacije s vjernicima. To se u Požeškoj biskupiji, među ostalim, očitovalo posebnom zauzetošću vjeroučitelja i svećenika u župnoj katehezi i pripravi kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu kada su izrađene i pripravnicima za sakramente, po iskustvu nastave na daljinu, posredovane kateheze te su, unatoč izvanrednim okolnostima stvoreni uvjeti za pravovremeno i dostojno primanje sakramenata, što je ostvareno u svim župama Biskupije. Iz tog razdoblja, kao svojevrsno polazište i perspektivu budućeg katehetskog rada, posebno je istaknuo: pozitivne reakcije roditelja i vjeroučenika što priprava za sakramente nije prekinuta; brzu i požrtvovnu suradnju vjeroučitelja; pozitivnu ocjenu i zahtjeve za pripravljenom građom s više strana; aktivnu ulogu roditelja u pripravi (pored svećenika i vjeroučitelja) te kako je na koncu iskustvo online priprave ukazalo na autonomnost, a istovremeno komplementarnost i sinergiju školskog vjeronauka i župne kateheze. Dodao je, kako su na temelju spomenutih pozitivnih iskustava te prijedloga više svećenika i vjeroučitelja za oblikovanjem katehetske građe barem jedne godine priprave za sakramente prve pričesti i potvrde članovi Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije na čelu s biskupom Antunom, na svojoj posljednjoj Sjednici održanoj u Požegi, 23. lipnja 2020., povjerili biskupijskom Pastoralnom centru da u suradnji s vjeroučiteljima i Povjerenstvom za medije pripravi katehetsku građu za godinu neposredne priprave za prvu pričest i potvrdu. Istaknuo je kako je ovo izvrsna prilika za jasnije razlikovanje  školskog vjeronauka od župne kateheze na koju pozivaju dokumenti opće Crkve i Hrvatske biskupske konferencije – na čijem je tragu i sama građa sa svojim sadržajima. Pozvao je stoga svećenike i vjeroučitelje da svojom konstruktivnom suradnjom i kritičnošću pomognu Pastoralnom centru da katehetska građa na kojoj će se raditi tijekom cijele godine, što bolje odgovori izazovima kateheze u našim sadašnjim crkvenim okolnostima, a osobito bude na korist pripravnicima za prvu pričest i svetu potvrdu.

Nadovezujući se na voditelja Pastoralnog centra, vjeroučitelj Zvonimir Zelenika, i sam uključen u izradu katehetske građe, prikazao je način osmišljavanja tema te nastanak građe na kojoj od početka mjeseca srpnja radi 30-ak vjeroučitelja i nekoliko svećenika župnika. Pojasnio je kako se katehetska građa temelji na sadržajima koji djeci i mladima pobliže tumače sakramente za koje se pripravljaju, oslonjena na znanja usvojena na školskom vjeronauku, a u određenom dijelu se odnosi na liturgijsku godinu, te tako istovremeno kandidate nastoji povezivati s konkretnim pastoralnim sadržajima i aktivnostima u župnoj zajednici gdje se događa živo iskustvo ljepote i radosti vjere – liturgijska slavlja, pobožnosti i pojedine skupine u koje oni mogu i trebaju biti uključeni. Na koncu je predstavio katehetsku građu podijeljenu u četiri katehetske cjeline odnosno osamnaest osnovnih i šest izbornih katehetskih tema kako za prvopričesnike tako i za krizmanike.

Biskupijski povjerenik za medije Marijan Pavelić zatim je ukratko prikazao sadržaj kateheza, istaknuvši kako on obuhvaća prikaz teme, radni list, poveznice s aktivnostima u župi, prijedloge za interaktivne radionice, kvizove, igre i premetaljke te dodatke u obliku prigodnih multimedijalnih sadržaja. Pojasnio je plan grafičkog oblikovanja kateheza čiji dizajn nastoji biti prilagođen uzrastu pripravnika za sakramente, način na koji će kateheze biti posredovane svećenicima i vjeroučiteljima te  načine odvijanja župne kateheze župama koji se ravnaju prema modelima rada odgojno-obrazovnih ustanova: model A (župna kateheza u župi), model B (mješoviti oblik župne kateheze – u župi i na daljinu) i model C (župna kateheza na daljinu) – istaknuvši kako prednost uvijek ima model izravnog rada s djecom, a da se katehetska građa oblikuje tako da se može koristiti u sva 3 modela. Objasnio je pored toga što i kako činiti ukoliko budu primorani ostvarivati župnu katehezu na daljinu te načine kako katehetsku građu posredovati vjeroučenicima.

Koristeći se uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad predškolskih ustanova te osnovnih i srednjih škola, povjerenik Pavelić je također svećenicima i vjeroučiteljima predstavio koje bi se upute trebale primjenjivati i pri održavanju župne kateheze kako bi se spriječila moguća zaraza koronavirusom. Dao je opću uputu kojom se preporuča organiziranje katehetskih skupina (osobito prvopričesnika i krizmanika) na način da se vjeroučenici koji redovito nisu u istoj školi i/ili istom razredu ne povezuju u istu katehetsku skupinu te da se preporuča da župnici na početku pastoralne godine zatraže od roditelja da svoje dijete upišu za pohađanje župne kateheze, napose u pripravi za prvu svetu pričest odnosno potvrdu. Naveo je također neke od obveza roditelja i vjeroučenika prije i kod dolaska na župnu katehezu kao i one vezane uz sam boravak vjeroučenika na župnoj katehezi, što uključuje fizičku razdaljinu, higijenu i dezinfekciju ruku te nošenje zaštitnih ili medicinskih maski za lice. Posebno se pak osvrnuo na organizaciju prostora i rada s vjeroučenicima, upozoravajući na potrebu temeljitijeg čišćenja prostora i način kako to pravilno činiti. Na koncu, zaključujući svoje izlaganje, povjerenik Pavelić je rekao kako sve istaknute upute i preporuke imaju za cilj očuvanje našeg i zdravlja naših vjeroučenika te je potaknuo sve da učine ono što je u njihovoj moći da se spriječi mogućnost zaraze.

Po svršetku programa u Dvorani sv. Terezije Avilske sudionici Biskupijskog dana uputili su se u požešku Katedralu na zahvalno euharistijsko slavlje koje je predvodio biskup Antun, za vrijeme kojeg su za đakone zaređeni Marko Gerendaj iz Župe sv. Marka Evanđelista u Našicama (Našički Markovac) i Robert Medved iz Župe sv. Ilije Proroka u Brodskom Stupniku.