Online stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore

U utorak, 29. rujna 2020. godine, održana je „Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita“ za vjeroučitelje pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama Požeške biskupije. Stručni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i biskupijskog Katehetskog ureda prema savjetima epidemiološke struke održan je „na daljinu“ odnosno „online“.

Skup je započeo molitvom koju je predvodio predstojnik Katehetskog ureda Robert Kupčak, koji je ujedno pozdravio prisutne na „online“ skupu, a zatim je riječ preuzela viša savjetnica pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Ankica Mlinarić.

Prvo izlaganje na temu „Mandatno poslanje Crkve kao temelj vjeroučiteljskog zvanja“ vjeroučiteljima pripravnicima i mentorima održao je predstojnik Kupčak. Progovorio je, među ostalim, o značenju kanonskog mandata i njegovoj važnosti za pojedinog vjeroučitelja koji primanjem istoga postaje poslanik Crkve te mu se omogućuje udio u naučiteljskom poslanju Crkve, dodavši kako samo primanje kanonskog mandata omogućuje i zasnivanje radnog odnosa u osnovnoj ili srednjoj školi ili drugoj javnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Predstojnik je progovorio i o razinama kanonskog mandata, uvjetnima za primanje, odnosno oduzimanje kanonskog mandata te o odgovornosti koju primanje ove isprave nosi kao i o očekivanjima koje Crkva ima od vjeroučitelja s obzirom na povjerenje koje je dala podjeljivanjem kanonskog mandata pojedinom vjeroučitelju. Istaknuo je da kvalitetna stručna osposobljenost vjeroučitelja podrazumijeva dostatnu teološko-katehetsku, psihološko-pedagošku i didaktičku spremu ukazujući i na potrebu trajnog stručnog i duhovnog usavršavanja. Na koncu je kazao kako udomljenost vjeroučitelja u konkretnoj župnoj zajednici daje samom vjeroučitelju impulse i podršku u kršćanskom življenju te je on toliko plodonosan u svom vjeroučiteljskom djelovanju koliko živi od župne zajednice i sa župnom zajednicom.

Po završetku izlaganja predstojnika Ureda uslijedilo je izlaganje Nade Marguš, profesorice hrvatskoga jezika i savjetnice u zvanju, na temu „Kompozicija i jezične kompetencije u pisanome radu na stručnom ispitu iz vjeronauka“. U svom izlaganju profesorica Marguš je vjeroučiteljima pripravnicima progovorila o ispravnim postupcima tijekom pisanja znanstvenog eseja, njegovim glavnim sastavnicama te o mogućim pogreškama koje je potrebno izbjeći. Na temelju brojnih primjera već napisanih eseja profesorica je ukazala na pravopisne pogreške koje pripravnici najčešće čine na stručnom ispitu te načine kako ih izbjeći.

Nakon kratke stanke uslijedilo je i završno izlaganje više savjetnice Mlinarić „Stažiranje pripravnika i polaganje stručnog ispita iz Vjeronauka“. Prvi i drugi dio svoga izlaganja savjetnica je posvetila svrsi pripravničkog staža i najvažnijim informacijama koje pripravnicima mogu pomoći prilikom početka, samog tijeka, a potom i završetka pripravničkog stažiranja. Svoje izlaganje zaključila je dajući potrebne informacije za samo polaganje stručnog ispita u svim njegovim sastavnicama: pisani rad, izvođenje oglednog nastavnog sata i pisane pripreme te usmenog dijela. Stručni skup na koncu je završen zajedničkom molitvom.