Katehetska građa za godinu neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i svetu potvrdu

Pastoralni centar Požeške biskupije, na temelju zaključka sjednice Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije održane u Požegi 23. lipnja 2020. godine, u suradnji s vjeroučiteljima i nekoliko župnika te biskupijskim Povjerenstvom za medije započeo je izradu katehetskih tema, a potom i katehetske građe za godinu neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu. Polazište izradi katehetske građe katehetski su dokumenti opće Crkve i Hrvatske biskupske konferencije koji ukazuju na važnost razlikovanja i međusobnog upotpunjavanja školskog vjeronauka i župne kateheze, naglašavajući kako je svrha školskog vjeronauka sustavno i što cjelovitije upoznavanje vjere, dok je s druge strane svrha župne kateheze što cjelovitije i dublje uvođenje u osobno iskustvo vjere koje se najdjelotvornije uči, slavi i živi u konkretnoj vjerničkoj (župnoj) zajednici. Katehetska građa, koja će biti oblikovana i dostavljana tijekom pastoralne godine, oslonjena je na znanja usvojena na školskom vjeronauku, a slijedeći liturgijsku godinu nastoji djecu „uvoditi u život po vjeri“, odnosno povezivati s aktivnostima u župnoj zajednici gdje se događa živo iskustvo ljepote i radosti vjere.

Građa je, kako za prvopričesnike tako i za krizmanike, podijeljena u 4 katehetske cjeline odnosno 18 osnovnih katehetskih tema koje obuhvaćaju sadržaje koji kandidate upoznaju i uvode u sakramente za koje se pripravljaju te 6 izbornih tema koje prate liturgijsku godinu. Pojedina katehetska tema sastoji se od kratkog sadržaja i radnog lista s poticajima za uključivanje u župne aktivnosti, prijedlozi za razne kreativne radionice, potom interaktivni kvizovi, igre i premetaljke te dodaci u obliku video-uradaka ili isječaka filmova. Grafičko oblikovanje katehetskog sadržaja vizualno je prilagođeno uzrastu kandidata kroz crteže, umne mape i druge audio-vizualne sadržaje.

Pastoralni centar će svećenicima i vjeroučiteljima krajem svakog pojedinog mjeseca putem elektroničke pošte dostaviti katehetsku građu za predstojeći mjesec, a ona će biti dostupna i na biskupijskoj web stranici.

Ukoliko zbog zaraze bude onemogućeno okupljanje kandidata za sakramente na redovitu župnu katehezu (prema modelu A) nastojat ćemo, po modelu nastave na daljinu, snimiti video-kateheze za prvopričesnike. U „katehezi na daljinu“ kod priprave kandidata za svetu potvrdu, preporučamo korištenje platformi (Microsoft Yammer, Microsoft Teams, Google claassroom), koje vjeroučenici koriste u školi za nastavu na daljinu budući da su navedene platforme svima dostupne i otvorene te im vjeroučenici već imaju omogućen pristup.