PDV: Jozo Jurić

Video-intervju “Pastores dabo vobis” sa svećenikom Požeške biskupije Jozom Jurićem koji je kroz 28 godina svećeništva vršio brojne službe, a trenutno je župnik u Župi Sv. Leopolda Mandića u Požegi.