Potpuni oprost u mjesecu studenom

Požeški biskup msgr. Antun Škvorčević uputio je svećenicima u Požeškoj biskupiji Dekret Apostolske pokorničarne o potpunom oprostu u mjesecu studenom ove godine te Bilješku Apostolske pokorničarne o sakramentu pomirenja u okolnostima pandemije. U popratnom dopisu biskup Antun kaže sljedeće:

»Poštovana i draga braćo svećenici!

Od Apostolske pokorničarne u Rimu primili smo Dekret s uvjetima pod kojima se u okolnostima koronavirusa na proširen način može postići potpuni oprost za svetkovinu Svih Svetih i Dušni dan tijekom mjeseca studenog ove godine. Dekret dostavljamo u prilogu sa zamolbom da vjernicima predstavite mogućnosti koje imaju za postizanje duhovnog dobra potpunog oprosta te ih potaknete da se njima okoriste.

Pored toga, primili smo Bilješku Apostolske pokorničarne o sakramentu pomirenja u sadašnjem stanju pandemije, koju također dostavljamo u prilogu, kako biste mogli za sebe usvojiti i vjernicima protumačiti odredbe i upute s obzirom na posebnosti slavlja sakramenta pomirenja u izvanrednim okolnostima ugroze koronavirusom.

Za sve molim Božji blagoslov, da nam daruje duhovnu snagu i izdržljivost, napose potrebnu u sadašnjim okolnostima.

Uz srdačan pozdrav u Gospodinu.«


Dekret Apostolske pokorničarne o potpunom oprostu

Ove godine, u sadašnjim prilikama zbog pandemije covida-19, produljit će se razdoblje za dobivanje potpunog oprosta za sve vjerne mrtve tijekom studenog, s prilagodbom uvjeta i pobožnosti, da vjernici budu zaštićeni

Ova Apostolska pokorničarna primila je mnoge molbe svetih pastira koji mole da se ove godine, zbog pandemije covida-19, prilagode djelâ pobožnosti kojima se dobiva potpun oprost za duše u Čistilištu, a po normama Priručnika o oprostima (conc. 29, § 1). Zbog toga Apostolska pokorničarna, a po posebnom mandatu Njegove Svetosti pape Franje, dobrohotno utvrđuje i odlučuje da ove godine, kako bi se izbjegla okupljanja gdje je to zabranjeno/ograničeno:

  1. – potpuni oprost za one koji pobožno posjete groblje i mole se za pokojne, čak i u mislima, običajno utvrđen za dane od 1. do 8. studenoga, za dobrobit vjernika, može biti prenesen na drugih osam dana u mjesecu studenom, koji mogu biti neovisni jedni o drugima, a vjernici ih slobodno biraju;
  2. – potpuni oprost od 2. studenoga, utvrđen o Spomenu svih vjernih mrtvih, za sve koji pobožno posjete crkvu ili oratorij i mole Oče naš i Vjerovanje, može se prenijeti ne samo na nedjelju koja slijedi ili prethodi svetkovini Svih Svetih, već i na drugi dan mjeseca studenoga, po slobodnom izboru vjernika.

Starije osobe, bolesnici i svi oni koji zbog teških razloga ne mogu izaći iz kuće, na primjer zbog ograničenja donesenih od strane nadležnih tijela za vrijeme pandemije, kako bi se izbjegla veća okupljanja vjernika na svetim mjestima, mogu zadobiti potpuni oprost pod uvjetom da se, ujedinjujući se duhovno sa svim drugim vjernicima, potpuno odreknu grijeha i s nakanom da što prije ispune tri uobičajena uvjeta za postizanje oprosta (sakrament ispovijedi, pričest i molitva na nakane Svetog Oca), pred slikom Isusa ili Blažene Djevice Marije, mole molitve za pokojne, na primjer: Jutarnju i Večernju Časoslova za pokojne, krunicu Blažene Djevice Marije, krunicu Božjem milosrđu, druge molitve za pokojne koje su vjernicima drage, ili da se posvete meditativnom čitanju jednog od evanđeoskih odlomaka koje pred nas stavlja liturgija za pokojne, ili da izvrše djelo milosrđa prikazujući Bogu boli i poteškoće vlastitoga života.

Stoga, za lakše postizanje božanskog oprosta ključevima Crkve, po pastoralnoj ljubavi, ova Pokorničarna usrdno moli da svećenici kojima je zakonski dana ta mogućnost, spremno i s posebnom velikodušnošću slave sakrament pokore i dijele svetu Pričest bolesnicima.

S obzirom na duhovne uvjete za potpuno postizanje oprosta, i dalje vrijede upute dane u Bilješci ove Apostolske pokorničarne „O slavlju sakramenta pomirenja u sadašnjem stanju pandemije“, izdanoj 19. ožujka 2020.

Konačno, budući da dušama u Čistilištu pomažu mise zadušnice, a posebno žrtvom žrtvenika ugodnog Bogu (usp. Konc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), svi su svećenici srdačno pozvani da slave tri svete mise na Spomen svih vjernih pokojnih, u skladu s Apostolskom konstitucijom blage uspomene pape Benedikta XV. Incruentum Altaris od 10. kolovoza 1915.

Ovaj Dekret vrijedi za cijeli mjesec studeni bez obzira na bilo koju suprotnu odredbu.

Dano u Rimu, iz sjedišta Apostolske pokorničarne, 22. listopada 2020., na spomen sv. Ivana Pavla II.

Kardinal Mauro Piacenza
Veliki pokorničar

Krzysztof Nykiel
Namjesnik


Bilješka Apostolske pokorničarne o sakramentu pomirenja u sadašnjem stanju pandemije

„Ja sam s vama u sve dane“ (Mt 28,20)

Teško stanje u sadašnjim okolnostima nameće razmišljanje o hitnosti i središnjoj važnosti sakramenta pomirenja, zajedno s nekoliko nužnih pojašnjenja, kako za vjernike laike, tako i za službenike koji su pozvani slaviti ovaj sakrament.

I u vrijeme covida-19 sakrament pomirenja podjeljuje se u skladu sa Zakonikom kanonskog prava i onako kako je propisano u Redu pokore.

Pojedinačna ispovijed je redoviti način slavljenja ovog sakramenta (usp. kan. 960 ZKP), opće pak odrješenje, bez prethodne pojedinačne ispovijedi, ne može se podijeliti osim ondje gdje prijeti smrtna pogibelj, a nema vremena da se saslušaju ispovijedi pojedinih pokornika (usp. kan. 961, § 1 ZKP), ili ako postoji velika potreba (usp. kan. 961, § 1, 2° ZKP), što će prosuditi dijecezanski biskup, vodeći računa o kriterijima koji su usuglašeni s drugim članovima biskupske konferencije (usp. kan. 455, § 2 ZKP), dok i dalje za valjano odrješenje ostaje na snazi votum sacramenti od strane pojedinog pokornika, to jest njegova odluka da će u dužnom vremenu pojedinačno ispovjediti teške grijehe koje u tom trenutku nije mogao ispovjediti (usp. kan. 962, § 1 ZKP).

Ova Apostolska pokorničarna smatra da, osobito u mjestima koja su teže pogođena pandemijskom zarazom i sve dok ona ne iščezne, postoje slučajevi velike potrebe o kojoj je riječ u spomenutom kan. 961, § 2 ZKP.

Svako daljnje ulaženje u pojedinosti zakon prepušta dijecezanskim biskupima, uzimajući uvijek u obzir vrhovno dobro; spasenje duša (usp. kan. 1752 ZKP).

Kad se neočekivano pojavi potreba podijeliti sakramentalno odrješenje za više vjernika istodobno, svećenik je, u granicama mogućeg, obvezan prethodno o tome obavijestiti dijecezanskog biskupa, a ako to nije moguće, što prije ga o tome naknadno obavijestiti (usp. Red pokore, br. 32).

U sadašnjoj pandemijskoj opasnosti dijecezanskom biskupu pripada naznačiti svećenicima i pokornicima smjernice na koje trebaju razborito obratiti pozornost u pojedinačnom slavljenju sakramentalnog pomirenja, kao što su: ispovijedanje u prozračenom prostoru izvan ispovjedaonice, preporučena udaljenost, korištenje zaštitnih maski, dok i dalje apsolutnu pozornost treba posvetiti očuvanju ispovjedne tajne i potrebi diskrecije.

K tomu, dijecezanskom biskupu, na području njegove biskupije i s obzirom na razinu pandemijske zaraze, pripada odrediti koji su to slučajevi velike potrebe u kojima je dopušteno podijeliti opće odrješenje: primjerice, na ulazu u bolničke odjele, gdje se na liječenju nalaze zaraženi vjernici u smrtnoj opasnosti, koristeći se, u granicama mogućeg i potrebnim mjerama opreza, sredstvima za pojačavanje glasa, kako bi se odrješenje moglo čuti.

Neka se procijeni potreba i prikladnost da se tamo gdje je potrebno, u dogovoru sa zdravstvenim vlastima, uspostave skupine „izvanrednih bolničkih dušobrižnika“, također i na dobrovoljnoj bazi i u obdržavanju propisa zaštite od zaraze, kako bi se osigurala potrebna duhovna pomoć bolesnicima i umirućima.

Tamo gdje bi se pojedini vjernici zatekli u bolnoj nemogućnosti primiti sakramentalno odrješenje valja se prisjetiti da se savršenim pokajanjem – kad proizlazi iz ljubavi prema Bogu, ljubljenom iznad svega, i kojim se iskreno traži oproštenje (na način kako to pokornik u tom trenutku može izraziti) koje uključuje votum confessionis, to jest čvrstu odluku pristupiti sakramentalnoj ispovijedi čim to bude moguće – postiže oproštenje i smrtnih grijeha (usp. Katekizam Katoličke Crkve, br. 1452).

Kao nikad prije Crkva u ovo vrijeme doživljava snagu općinstva svetih, uzdiže svom raspetom i uskrslom Gospodinu zavjete i molitve, osobito žrtvu svete mise, koju svećenici i bez naroda svakodnevno slave.

Poput dobre majke Crkva zaziva Gospodina da čovječanstvo bude oslobođeno ove pošasti, zazivajući zagovor Blažene Djevice Marije, koja je Majka milosrđa i Zdravlje bolesnih, i njezina zaručnika svetog Josipa, pod čijom zaštitom Crkva vazda hodi ovim svijetom.

Neka nam Presveta Djevica Marija i sveti Josip izmole obilje milosti pomirenja i spasenja, u pozornom osluškivanju riječi koju Gospodin danas ponavlja čovječanstvu: „Prestanite i znajte da sam ja Bog“ (Ps 46, 11), „Ja sam s vama u sve dane“ (Mt 28, 20).

Dano u Rimu, u sjedištu Apostolske pokorničarne, 19. ožujka 2020.,
svetkovina svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, zaštitnika Sveopće Crkve.

Kardinal Mauro Piacenza
Veliki pokorničar

Krzysztof Nykiel
Namjesnik