Arhiđakonatski susreti trajne formacije svećenika

Vodeći se biskupijskim pastoralnim načelom u vrijeme pandemije koronavirusa „ne dokidati, nego prilagoditi“, na sjednici Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije, održanoj 30. listopada 2020. donesena je odluka da se u mjesecu studenom održe redoviti arhiđakonatski susreti trajne formacije dijecezanskih i redovničkih svećenika – „korone“, uz pridržavanje svih određenih i preporučenih mjera.

U skladu sa spomenutim načelom i trenutnom epidemiološkom situacijom požeški dijecezanski biskup je arhiđakonima i dekanima uputio „Preporuke za održavanje arhiđakonatskih jesenskih susreta trajne formacije – korona 2020.“ kako bi se razborito primijenile potrebne mjere opreza te uz ograničeni broj sudionika susreti trajne formacije ostvare svrhu za koju se održavaju.

Ovogodišnji jesenski arhiđakonatski susreti svećenika i đakona održavaju se po sljedećem rasporedu:

Zapadno-slavonski arhiđakonat
Ponedjeljak, 9. studenoga 2020. u Daruvaru (Župa Presvetog Trojstva)

Slavonsko-podravski arhiđakonat
Utorak, 10. studenoga 2020. u Slatini (Župa sv. Josipa)

Posavski arhiđakonat
Četvrtak, 12. studenoga 2020. u Novoj Gradiški (Župa Bezgrješnog začeća BDM)

Katedralni arhiđakonat
Petak, 13. studenoga 2020. u Velikoj.


Na programu ovogodišnjih svećeničkih formacijskih susreta, među ostalim, jest Enciklika pape Franje „Tutti fratelli“ – „Svi smo braća“ te Instrukcija Kongregacije za kler „Pastoralno obraćenje“ koje će predstaviti po dvojica svećenika iz svakog arhiđakonata.

Predviđeni dnevni red arhiđakonatskih svećeničkih formacijskih susreta:

  • 9.30     Molitva Trećeg časa i pozdrav;
  • 10.00   Enciklika pape Franje „Tutti fratelli“ – „Svi smo braća“;
  • 10.45   Odmor;
  • 11.15   Instrukcija Kongregacije za kler „Pastoralno obraćenje“;
  • 11.45   Aktualna pastoralna i upravna pitanja;
  • 12.30   Poklon Presvetom u crkvi;
  • 13.00   Objed.