Subota prvog tjedna došašća

Jean-François Millet, Pabirčenje, 1857.
Jean-François Millet, Pabirčenje, 1857.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 9, 35-38; 10, 1. 6-8.

Prva subota: molitva za svećenička i redovnička zvanja.


Evanđelje dana (Mt 9, 35-38; 10, 1.6-8)

“Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim.”

U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.
Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi:
Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«


Razmišljanje

Po Mariji je Isus došao k nama – po Mariji dolazimo i mi k Isusu! To je siguran put kojim ne možemo zalutati. Isus revnuje za čast svoje Majke – zar neće i Marija revnovati za čast svog Sina? Isus se brine da se ispune riječi njegove Majke: »Blaženom će me zvati svi naraštaji.« Neće li se i Marija brinuti da se ispune Isusove riječi: »Kad budem na križ uzdignut, sve ću privući k sebi.« – Zato mu dovodi duše koje u njega vjeruju, ufaju se i ljube ga. Podržaje ih u njihovoj vjernosti Isusu. Njezina majčinska briga podu-zima sve da zadrži svoju djecu na pravom putu i spasi ih. Da, ona ih poučava da apostolski rade te i druge duše predobivaju za Isusa. Još nešto! Marija ljubi majčinski i veoma brižno Kristovu Crkvu, čuva je i proširuje. Stoga Crkva i vjernici štuju i ljube Mariju kao svoju gospodaricu, zaštitnicu i majku. Evo moje dvostruke molitve: O Isuse, stavi čvrsto moju ruku u ruke svoje Majke! – Draga Majko, vodi me svojom rukom Isusu!

(iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav.

(Vesna Krmpotić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)