Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: Iz 35, 1-10; Ps 85, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lk 5, 17-26.

Titular: Jasenovac, Međurić, Podgorač, Pleternica – sv. Nikola,
biskup – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 5, 17-26)

“Danas vidjesmo nešto neviđeno.”

Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.
I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj. Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.
Vidjevši njihovu vjeru, reče on: »Čovječe, otpušteni su ti grijesi!«
Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: »Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?«
Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: »Što mudrujete u sebi? Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!« Tada reče uzetomu: »Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!«
I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga.
A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: .»Danas vidjesmo nešto neviđeno!«


Razmišljanje

»Moj spas je najvažniji — tako važan da je sam Bog od vječnosti na nj mislio, nosio ga u svom srcu, od početka ga pripremao, u vremenu je za nj beskrajno naporno i bolno radio, od moga je stvorenja na sve načine o njem nastojao. Za nj djeluje neprestano u svetohraništu, za nj je pripremio svijet pun stvorova, Crkvu punu milosti, nebo puno nagrade.« (Zwerger)

Tek će nam u vječnosti postati jasna Božja Ijubav i boljet će nas (kad bi to bilo moguće) što ga nismo više ljubili i bolje mu uzvraćali njegovu ljubav.« (P. A.)

Kako bi bilo kad bismo za vrijeme svog zemaljskog života češće mislili na mnoge milosti i Božja dobročinstva i dnevno izmolili u zahvalu obrednu molitvu — možda Magnificat! — »Grati estote! Budite zahvalni!« opominje nas sv. Pavao.

(iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Ateisti ne govore nam nikad u ono što ne vjeruju.

(Fulton Sheen, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)