Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije
Svetkovina

Čitanja: Post 3, 9-15. 20; Ps 97, 1. 2-3ab. 3c-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lk 1, 26-38.

Titular: Nova Gradiška, Vetovo – Bezgrješno začeće BDM – svetkovina.

Klanjanje: Slatina – sv. Josip.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

“Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

»Nazovem li te lijepom, ta je riječ previše zemaljska. Ako govorim o njenoj milini, zvuči presiabo. Nabrajam li odlike njezine, zbog kojih je milosti puna, tada sam kao nerazumno dijete koje otvara ružinu čašku da pronađe tajnu mirisa njena. To je besprijekorna Djevičina slika, puna plemenštine čiste i smjernosti duboke. Sad opet prepoznajem u njoj najvjerniju majku što živi samo za dijete u ljubavi svetoj. — A zatim je gledaš u tihoj veličini kako prolazi puna dostojanstva, te misliš da pred kraljicom stojiš.« (Molitor)

(iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Nitko se ne može pohvaliti da posjeduje sve sposobnosti za jednu stanovitu misiju.

(Marica Stanković, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)