Petak drugog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Mt 11, 16-19.


Evanđelje dana (Mt 11, 16-19)

“Ne slušaju ni Ivana ni Sina Čovječjega.”

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju: ‘Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.’ Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: ‘Đavla ima.’ Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!’ Ali opravda se Mudrost djelima svojim.«


Razmišljanje

Teško nam je kad gledamo pred sobom visoke ideale za kojima ozbiljno težimo, a ne možemo ih dostići. Teško nam je što moramo usprkos tolikih stvorenih odluka, i upravo herojskih odricanja, uvijek iznova priznavati u svom dnevnom Confiteoru iste pogreške.

Malodušni smo jer nam se čini da nema napretka unatoč primanja svetih sakramenata. Te bi činjenice mogle oslabiti našu dobru volju. Svakako bi bilo uzvišenije i više bi nas podiglo da sve to uradimo jednim junačkim činom volje. Ali to očito neće Gospodin Bog. On trpi na nama te pogreške jer s njima želi umnožiti našu nebesku radost. Te nam pogreške ne smiju ovdje dati mira da se tako vježbamo u strpljivosti i ne prestanemo težiti za dobrim. One nas drže u poniznosti da ne padnemo u samosvijest koju Bog toliko mrzi. One nas moraju sve jače vezati uz Božje milosrđe da se našim pouzdanjem sve više časti i slavi Bog

(iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Svi moramo nadmašiti život. Jedini način da ga nadmašimo jest da ga ljubimo. Jedni da ga ljublmo jest da se nepoštedno žrtvujemo.

(G. Bernanos, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)