Treća nedjelja došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
(Izostavlja se spomendan sv. Lucije, djevice i mučenice. Današnja milostinja namijenjena je za Caritas. Hodočašće hrvatskih branitelja, vojske i policije u Voćin)

Čitanja: Iz 61, 1-2a. 10-11; Ps Lk 1, 46-48. 49-50. 53-54; 1 Sol 5, 16-24; Iv 1, 6-8. 19-28.


Evanđelje dana (Iv 1,6-8.19-28)

“Među vama stoji koga vi ne poznate.”

Bî čovjek poslan od Boga,
ime mu Ivan.
On dođe kao svjedok
da posvjedoči za svjetlo
da svi vjeruju po njemu.
Ne bijaše on svjetlo,
nego – da posvjedoči za svjetlo.
A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:
»Ja sam glas koji viče u pustinji:
Poravnite put Gospodnji!
– kako reče prorok Izaija.«
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.


Razmišljanje

Jesi li Prorok? Medu velike tragedije lzraela spada i odbacivanje proroka koji su željeli spasiti narod. Upravo odnos prema svom proroku odlučuje sudbinom ne samo izraelskog, nego i svakog naroda.

Ne idimo proroke kamenovati. Oni bolje vide, bolje čuju, bolje razumiju. Naprotiv, morali bismo se upeti i gledati njihovim očima, slušati njihovim ušima, misliti njihovom pameću, da svoj narod i sebe spasimo od propasti.

(iz: M. Maliński, Riječ za svaki tjedan, Đakovo 1984.)


Poticajna misao

Ne želimo umirati i umrijeti nego proživjeti i živjeti kao ljudi i kršćani na vlastitoj zemlji i u vlastitoj domovini.

(Radovan Grgec, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)