Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: Br 24, 2-7. 15-17a; Ps 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9; Mt 21, 23-27.


Evanđelje dana (Mt 21, 23-27)

“Odakle bijaše krst Ivanov?”

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: »Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?«
Isus im odgovori: »I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovo činim. Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi?«
A oni umovahu među sobom: »Reknemo li: ‘Od Neba’, odvratit će nam: ‘Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?’ A reknemo li: ‘Od ljudi’, strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom.« Zato odgovore Isusu: »Ne znamo.«
I on njima reče: »Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.«


Razmišljanje

»Dano ti je vrijeme kušnje. Drugo nećeš nikada imati. Vječnost će trajati no prilike za kušnju nećeš dobiti.« (Carlyle)

»Pogledaj oko sebe! Vidi kako spavaju ljudske duše. Njihovi zlatni dani teku u vječnost, a oni ih ne iskorištavaju za spasenje svojih duša. Tvoja je zadaća da ih probudiš. Znaj da je isto toliko grijeh proći kraj duše koja spava i ne probuditi je kao i budnu dušu pokvariti.«
»Budimo Bogu zahvalni i pomozimo da i na druge sađe njegov blagoslov.« (P. A.)

Tvoje vrijeme kušnje, koje ti je samo jednom dano, ima dvostruku zadaću: ljubiti Boga nadasve, a bližnjega svoga kao samoga sebe. Boga moraš častiti čitavim svojim bićem a b!ižnjemu pomoći svim što mu je potrebno i čega se možeš odreći.

(iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Dan za danom čovjek gleda kako ljudi umiru, pa se usprkos tome tako ponaša kao da sam neće nikada umrijeti.

(Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)