Srijeda trećeg tjedna došašća

Johann Georg Platzer: Sv. Ivan Krstitelj propovijeda, 1740.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lk 7, 18b-23.9.


Evanđelje dana (Lk 7, 18b-23)

“Javite Ivanu što ste vidjeli i čuli.”

U ono vrijeme: Ivan dozva dvojicu svojih učenika i posla ih Gospodinu da ga pitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: »Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: ‘Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?’«
Upravo je u taj čas Isus ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. Tada im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.«


Razmišljanje

»Predbacujem ti što si napustio svoju prvu revnost (svoju prvu ljubav).«
Predbacujem ti što umjesto da napreduješ ti si nazadovao: u svojim molitvama, u čistoći dobre nakane, u svojoj vjeri i pouzdanju u Božju providnost, u ljubavi prema svetoj Crkvi i zanimanju za proširenje svete vjere, u ljubavi prema bližnjemu, u vjernosti u malom (šutnja, točnost, marljivost, upotreba vremena …) u požrtvovnosti i podnošenju boli, u svladavanju svojih pogrešaka, u ljubavi prema Isusu, presvetom Sakramentu, Srcu Isusovu, Mariji, čašćenju presv. Trojstva i Duha Svetoga… (P. A.)

(iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Crkva nema druge bitne misije nego da reče ljudima: »Nijedna od vaših, pa ni najmanjih težnji za srećom i vrednotama nisu prezrene. Sve je od Boga ljubljeno. Sve je ljudsko tu da proslavi božansko.

(J. P. Deconchy, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)