Četvrtak trećeg tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Post 49, 2. 8-10; Ps 71, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17; Mt 1, 1-17.


Evanđelje dana (Mt 1, 1-17)

“Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova.”

Početak svetog Evanđelja po Mateju

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.


Razmišljanje

Boga žaloste otkupljeni koji se vladaju kao da nisu otkupljeni.

Otkupljeni:

  • koji uvijek žalosni hodaju,
  • koji se nikada ne raduju ljepoti svoje vjere,
  • koji se pokazuju kao da uvijek slušaju hropac umirućih i trublje sudnjega dana,
  • koji uvijek misle samo na svoje grijehe, crvene poput skrleta i bezbrojne poput morskog pijeska,
  • koji se nikada ne vesele ljubavi svog Boga,
  • koji ne osjećaju zahvalnosti pri pomisli na Srce Isusovo ili presveti Sakramenat,
  • koji se ne raduju presvetom Trojstvu iako prebiva u njihovoj nutrini,
  • koji nisu veseli ni pri pomisli na dragu Majku Božju,
  • koji se samo bezosjećajno i nevoljko sjećaju svoga anđela čuvara …

Ti otkupljeni žaloste Boga. Ne budi žalostan gost na dragom Božjem svijetu, ne sramoti svog dobrog Gospodara! Pokaži kretnjama, riječju i pogledom da služiš onome koji je rekao: »Jaram je moj sladak, a moje breme lako!«

(Ruckert iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Ima ljudi koji su sretni i kad se nađu oči u oči s nesrećom i bez obzira na patnju – zato što vide njezin smisao.

(Viktor Frankl, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)