Utorak četvrtog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 1 Sam 1, 24-28; Ps 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8abed; Lk 1, 46-56.


Evanđelje dana (Lk 1, 46-56)

“Učini mi velika djela Svesilni.”

U ono vrijeme: Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje! Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.


Razmišljanje

Tko ne može biti sam, nema nikakve ili vrlo male nutarnje vrednote s kojom bi se mogao zabaviti. A ipak mora biti naša duša katkada sama da se može predati svojim mislima. Podaj joj katkada po koji časak šutnje za mirno, misaono razmišljanje. Da, prisili je da bude sama sa sobom. Tako će naći samu sebe i dosta toga raščistiti. – Daj joj vremena za razmišljanje i postat će joj jasniji cilj i svrha života, put kojim treba ići kao i stranputice i lutanja …
Ponovno će se sve više približiti svome Bogu, življem i srdačnijem saobraćaju s njime. Vinut će se višim i čišćim letom, hodat će i boraviti u božanskoj blizini i svetom Božjem zraku…!
Misli o tome i pobrini se da tvoja duša ne gladuje, ne skapava!

(Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Ne smijemo dopustiti da naša sreća ili naša nesreća zavisi od neke ličnosti.

(Tagore, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)